Nyheter

Ny ledelse skal styrke LINKs posisjon

Ny lederduo i LINK arkitektur; Martha Bergh Lunde og Grethe Haugland. Foto: Wenche Hoel Knai.

Ny ledelse skal styrke LINKs posisjon

2020-09-03

LINK arkitektur legger en ambisiøs strategi for fremtiden og rekrutterer et solid lederteam for å styrke sin posisjon. Sivilarkitekt Grethe Haugland ansettes som ny administrerende direktør i Norge og Martha Bergh Lunde i en nyopprettet COO-stilling for LINK konsern. Begge rekrutteringene er fra egne rekker i LINK arkitektur.

LINK arkitektur er Skandinavias femte største arkitektkontor og i disse dager legges en entydig strategi for den kommende perioden som skal sørge for at posisjonen styrkes. Ambisjonen er å skape verdi for både kundene og samfunnet ved å utvikle og styrke selskapets faglige identitet med særlig fokus på bærekraft og digitalisering.

  • Jeg er særdeles fornøyd med at Grethe og Martha har takket ja til utfordringen og er overbevist om at vi får en svært solid og handlekraftig ledelse i Norge. Vi skal med dette grepet styrke vår konkurransekraft og møte utviklingen i bransjen med en fremoverlent strategi, sier konsernsjef Kirsten Anker Sørensen. De har sterke kvaliteter begge to og utfyller hverandre på en svært god måte, utdyper Kirsten, som legger til at det har vært en omfattende kompetitiv rekrutteringsprosess med mange eksterne kandidater til en meget spisset kravspesifikasjon.

Grethe Haugland er i dag Direktør for Region Vest. Med 26 års erfaring som arkitekt og åtte års erfaring som leder for arkitektkontor er hun en markant fagperson i bransjen. Martha Bergh Lunde har ti års erfaring som økonomidirektør i LINK arkitektur og har det siste året fungert som konstituert administrerende direktør. Hun går nå inn i en nyopprettet COO-stilling for hele konsernet i Skandinavia og vil ha operativt ansvar for selskapets utviklingsprosesser i tråd med ny strategi. Begge tiltrer sine nye roller 15. september.

  • Jeg er stolt og full av forventninger til mine nye arbeidsoppgaver. Jeg vil ha fokus på å utvikle rådgiverrollen til arkitektene og styrke samarbeidet på tvers av geografi og fagområder. Med bærekraft solid forankret og med høy innovasjonstakt skal vårt arbeid legge premissene for et godt sted å være, - i dag og i fremtiden, sier Grethe Haugland.

De to erfarne lederne skal lede den norske organisasjonen sammen med den øvrige ledergruppen bestående av Camilla Aakre, Regiondirektør By og Samfunn og Gerhard Linder, Regiondirektør Øst.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no