Nyheter

​Ovalen, Sandnes – urbane omgivelser i maritime rammer

Illustrasjon: Ensign

​Ovalen, Sandnes – urbane omgivelser i maritime rammer

2020-02-18

Ovalen i Sandnes er nå ferdigstilt og innflytting skjer fortløpende. Ovalen er et nytt og moderne bygg som ligger i overgangen mellom by og fjord i Havneparken, et sentrumsnært transformasjonsområde.

I sjøkanten i Sandnes sentrum har Base Bolig og Ineo Eiendom bygget leiligheter, kontorlokaler og næringsareal, hvor LINK arkitektur er prosjekterende arkitekt og landskapsarkitekt.

Ovalen består av et boligbygg på syv etasjer, med private takterrasser i åttende etasje, samt næringsbygg på tre etasjer. Med 54 gjennomgående leiligheter har beboerne optimale lysforhold, og leilighetene har god utsikt mot både fjord- og fjell. Den nære plasseringen til fjorden gir en følelse av å være på sjøen i sin egen stue. På felles takterrasse kan beboerne aktivisere seg med minigolf, og herfra går det utvendige trapper ned til andre etasje, som ender i et uteareal hvor det er mulighet for lek og felleskap. Med sin beliggenhet er arealet godt skjermet for støy og ligger lunt omkranset av byggene.

I første etasje er det etablert en passasje som strekker seg fra sjøpromenaden tvers gjennom tomten til et gatetun mot vest. Her skapes det en fin passasje for gående og forbipasserende med vindu inn til butikk- og næringsarealer.

Bygget kurver seg elegant langs havnepromenaden, og prosjektet har fått sitt navn etter den ovale og vakre formen med moderne fasader. Den høye førsteetasjen i sør med sine glassfasader gir en åpen og inviterende fasade.

-Vi har valgt å utforme prosjektet med fokus på å skape boliger som nyter godt av havutsikt og gode solforhold, på samme tid som prosjektet har attraktive næringslokaler som bidrar til å skape et knutepunkt og en møteplass, sier ansvarlig arkitekt Tove Tjetland.

Ovalens spennende arkitektur skaper et nytt spennende bygg i området. Detaljprosjektering av de innvendige arealer av næringsdelen er nå i gang, og med næringslokaler vil det skapes et urbant og attraktivt knutepunkt i Sandnes sentrum.

Kontaktperson

Tove Tjetland
Arkitekt
Mob:
+ 47 481 03 626
tt@linkarkitektur.no