Nyheter

Elsesro brygge mottar hederlig omtale, andre år på rad

Foto: Hundven-Clements Photography

Elsesro brygge mottar hederlig omtale, andre år på rad

2019-12-02

For andre år på rad mottok LINK arkitektur hederlig omtale for sitt prosjekt Elsesro Brygge, da Bergen kommune på fredag delte ut arkitektur- og byformingsprisen. 

Bergen kommunes årlige Arkitekturpris ble fredag 29.november utdelt på Byutviklingskonferansen i Grieghallen, den niende i rekken. Prisen fremmer og belønner de som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape økt kvalitet til våre bygde omgivelser. Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av, skriver kommunen. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

LINK arkitektur gratulerer arkitekt Kvalbein Korsøen Arkitektur med årets pris, en enebolig på Titlestad. Et spennende og vakkert boligprosjekt til etterfølgelse.

Blant ni sterke kandidater var LINK arkitekturs Elsesro brygge en de som mottok hederlig omtale. Elsesro brygge som ligger i et område med stor historisk verdi for nærområde og Bergen by. Med umiddelbar nærhet til sjøen har boligbebyggelsen en unik tomteplassering med mange kvaliteter.

Tomten på Elsesro har gjennomgått flere endringer i løpet av tiden. De siste årene har næringsbebyggelse opptatt tomten, som nå er den omregulert til boligformål. Prosjektet består av 5 boligbygg idyllisk plassert i sjøkanten, med Gamle Bergen og det gamle lyststedet Elsesro i Sandviken som nærmeste nabo. Elsesro brygge omfatter 80 boligenheter.

Byggene er tilpasset sine omgivelser med flere skrå vegger og tak, som bidrar til særegenhet og karakter. Skråtakene gir et dynamisk uttrykk og linjeføringen i utearealet gir gode utsikts- og solforhold til beboerne samtidig som en sikrer viktige siktlinjer fra Postvegen mot den historiske Masteboden og den flotte, gamle teglbygningen Malteriet.

Sivilarkitekt Elin Heimark, nestleder i LINK Arkitektur team Bergen, er svært fornøyd med den hederlige omtalen.

- Vårt team er heldige som har fått følge prosjektet fra start til slutt. Det har vært en ære å få være med å bygge denne type boligprosjekt, i et av Bergens flotteste historiske områder. I reguleringsfasen var det viktig å finne den rette skalaen og tilpasse til eksisterende bebyggelse og omkringliggende omgivelser. Hele veien har vi hatt en tett og god dialog med Bymuseet i Bergen, vår nabo i nordvest, byantikvar, fylkeskonservator og bymiljøetaten. Det var viktig å ta vare på den gamle postveien og gi gløtt mot sjøen, både for beboerne og for forbipasserende. Vi har hentet inspirasjon i farger og materialer som finnes i området i dag, noe som bidrar til at bebyggelsen har referanser til den eksisterende situasjonen og historiske lag i området, forklarer Heimark.

Rådet for byforming og arkitektur sin omtale:

Rådet ønsker å gi hederlig omtale til prosjektet Elsesro brygge for sin helhetlige utforming. Prosjektet er forbilledlig når det gjelder å utforme nye, sjønære boliger i en historisk kontekst med særpreg. Rådet ønsker å fremheve dette prosjektet som et eksempel til etterfølgelse, der man gjennom en samlende, bærende ide har organisert bygningsvolumene slik at det dannes gode byrom i tett kontakt med omliggende kulturminner. Videre har man ved en bevisst bruk av bygningstypologi og materialbruk klart å etablere et særpreg som ofte mangler i tilsvarende prosjekter som vi ser reiser seg rundt om i byen. Prosjektet har en overføringsverdi som er velkomment å se.

Gjennom et samlende arkitektonisk grep har man organisert bygningsvolumene slik at det dannes et felles generøst uterom mellom byggene som avsluttes med et amfi mot sjøen, gjenåpnet hopene og sikret allmennhetens tilgang til sjøen. Likeledes er landskapsrommet opp mot Møllen åpnet opp, og denne er igjen blitt en del av det felles landskapsrommet. Med elementer som etablering av vannspeil, åpning av elven ned til sjøen, samt reetablering av hopen har arkitektene tilført kvaliteter som til sammen skaper et tiltalende fellesområde for alle som bor der. Prosjektet styrker den allmenne tilgjengeligheten til sjøfronten i et tidligere industriområde. Det skaper visuell og funksjonell kontakt mellom sjø, bakenforliggende naturområder og byens rekreasjonsområder.

Prosjektet har utnyttet det bergenske klimaet og utformet bygg med teglkledning som eldes med verdighet og som tåler vestlandsklimaet og tidens tann. Videre har man gjennom bevisst material- og fargebruk skapt et særpreg i prosjektet ved å forholde seg til nærliggende kulturminner som Gamle Bergen og Masteboden som historiefortellende og identitetsskapende referansepunkter i bydelen. Gjennom et bevisst valg av bygningstypologi og takutforming har man klart å skape et bygningsmiljø med egenart. Dette er kvaliteter som vil kunne stå seg godt over tid som arkitektur i kraft av materialvalg, og prosjektet vil være en god representant for sin tid i Bergen, det er tidløst utformet og vil stå seg over tid.

Elsesro brygge ligger i umiddelbar nærhet til Sandviken sjøbad og Gamle Bergen, og i gangavstand til Norges Handelshøyskole, Stoltzekleiven og Bergens byfjell.

Kontaktperson

Elin Heimark
Nestleder Team Bergen, Sivilarkitekt
Mob:
+47 918 67 699
eh@linkarkitektur.no
Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no