Nyheter

LINK skal tegne nye Vennesla kirke

LINK arkitektur har tegnet et lyst og lunt anlegg som gir inntrykk av åpenhet og vennlighet og inviterer folket inn, til hverdags og til fest. Illustrasjon: LINK arkitektur og K2 Visual.

LINK skal tegne nye Vennesla kirke

2019-04-29

Med mottoet Samklang skal LINK arkitektur tegne nye Vennesla kirke. Det nye kirkeanlegget skal supplere gamle Vennesla kirke og fungere som ny hovedkirke i sognet.

I dag ble det vedtatt at LINK arkitektur vant oppdraget med å tegne nye Vennesla kirke. Av totalt 29 søkere, gikk tre arkitektkontorer videre til selve konkurransen. Her trakk LINK det lengste strået.

Forslaget fra LINK arkitektur har hatt fokus på å balansere ønsket om et sakralt og skulpturelt bygg med krav til funksjonalitet og brukervennlighet for menighet og ansatte i kirken. Det er lagt vekt på å skape et bygg som er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Bygget er utformet med respekt for den gamle kirken på tomten, men står samtidig frem som et selvstendig og tydelig sakralt bygg som med klarhet viser at dette er nåtidens og fremtidens hovedkirke i byen.

Effektive og åpne romforløp er tilpasset flerbruk og fremstår inkluderende og lett tilgjengelig.

Kirken ligger vakkert til i en kirkelund som strekker seg fra Venneslafjorden i vest, skråner svakt oppover og kulminerer i den gamle presteboligen som ligger med ryggen til barneskolen og et lite høydedrag i øst. Den nye kirken skal stå frem som et tydelig fondmotiv i enden av aksen.

  • Den nye kirken vil stimulere til samvær og opplevelser i lokalsamfunnet. Mellom kirken og gravlunden etableres en åpen plass som samler gangstiene som kommer inn mot området fra sør, vest og nord. Plassen er en lysning i enden av vandringen gjennom den grønne kirkegården og nettopp her er kirkens nye omdreiningspunkt, forklarer prosjektleder Mathias Wijnen i LINK arkitektur.

Om vinnerprosjektet "Samklang" sier juryen:

"Etter juryens vurdering er det forslaget “Samklang” som har løst oppgaven best og som har samlet det største utviklingspotensialet i forhold til evalueringskriteriene. “Samklang” har en fin rytme og størrelse og har kommet langt i artikuleringen av rommene og arkitektonisk integreringen av konstruksjonen i arkitekturen. I kirkerommet er bruken av konstruksjonens tykkelse til å filtrere lys og utsyn både poetisk og overbevisende.

“Samklang” her en ryddig og god planløsning som legger til rette for sambruk og aktivitet på tvers av generasjoner. Plassen foran kirken virker samlende og inviterende med felles inngang og fordelingsrom for alle. Den nye kirken harmonerer godt med nåværende kirke og står frem som som et tydelig fondmotiv i enden av landskapsrommet.

Juryen var enstemmig i sin avgjørelse og har kåret “Samklang” til konkurransens vinner.

Behovet for ny kirke i Vennesla har vokst frem gjennom mange år. Nåværende Vennesla kirke er for liten til dagens behov, i tillegg ønsker en å samle alle aktiviteter fra menighetshuset og kontorene på samme sted.

Kontaktperson

Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no