Nyheter

I dag åpner Øygarden medisinske senter

Byggets arkitektur og materialbruk er klar og enkel og kompletterer og avslutter helseklyngen. Foto Hundven-Clements Photography

I dag åpner Øygarden medisinske senter

2019-03-29

LINK arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskap i det nye lokalmedisinske senteret på Straume som i dag ble innviet med høytidelig åpningsseremoni ledet av Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy.

Samhandlingsreformen «Betre saman» ga Fjell kommune muligheten til løfte helsetilbudet i kommunen betydelig, og i 2012 ble det vedtatt å sette i gang prosjektet Øygarden lokalmedisinske senter. Prosjektet har vært et nært samarbeid mellom Helse Bergen og kommunene i vest; Sund og Øygarden med Fjell kommune som vertskommune og byggherre.

Det nye lokalmedisinske senteret skal betjene hele den nye storkommunen og rommer legevakt, fastlegekontor, øyeblikkelig hjelp, dialyse for nyresyke, tannlegesenter, rehabilitering og forebygging i et frisklivs- og mestringssenter.

Prosjektleder hos byggherren, Erik Milde, er svært fornøyd med resultatet og berømmer prosjektgruppens samarbeid i hele prosessen. Han trekker spesielt frem samarbeidet med LINK arkitektur som har greid å skape funksjonell og vakker arkitektur under stramme budsjetter.

LINK arkitektur har vært ansvarlig for arkitektur, interiør og landskap og har utviklet bygget i nært og godt samarbeid med kommunen, brukerne og Brødrene Ulveseth som entreprenør.

- LINK arkitektur har som visjon å skape rom for bedre liv, og det er spesielt gledelig å få arbeide med bygg som virkelig gjør en forskjell for befolkningen. Den helende arkitekturen står sentralt i et godt helsebygg og gjør det til et godt sted å være for pasienter og helsepersonell, sier prosjektleder Kristian Bech i LINK arkitektur, som hadde gleden av å overrekke et bilde sammen med de hjerteligste gratulasjoner til Øygarden medisinske senter.

I planleggingen av senteret har brukerne og de ansatte vært i fokus. For mange kan det å besøke et sykehus oppleves ubehagelig. Det har derfor vært viktig å gjøre bygget inviterende, varmt og vennlig med god oversikt både ute og inne.

Inngangspartiet har en tydelig identitet som ønsker folk velkommen. Innenfor møter du felles ekspedisjon og dagsenter for beboere i kommunale boliger, samt pasienter og besøkende. De ansatte har fått gode fasiliteter med felles garderober, rause pause- og møterom med kjøkken og det er lagt stor vekt på deres arbeidshverdag gjennom hele byggets utforming.

Byggets arkitektur og materialbruk er klar og enkel og kompletterer og avslutter helseklyngen. De hvite keramiske flisene som er brukt over hele fasaden, også tekniske rom, skaper et helhetlig monolittisk utrykk. Interiørets varme fargepallett kommer til syne i vindusfeltene med farget glass, som bidrar til å skape en spenning i fasadeutrykket.

Den kunstneriske utsmykkingen utført av Kari Dyrdal, Kari Aasen, Turid Uldal, Trine Hovden og Line Hvoslef er blitt et frodig og overraskende innslag i interiøret. Prosjektets arkitekt Kristian Bech har vært med i utsmykkingskomiteen og er meget tilfreds med hvordan kunstnerne har greid å integrere og utfordre bygget med sin kunst.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'pressrelease'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 2853659
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/pressreleases/i-dag-aapner-oeygarden-medisinske-senter-2853659'
published_at string '2019-03-29 12:04:14'
created_at string '2019-03-28 15:46:53'
updated_at string '2019-03-29 12:04:16'
links array Array(1)
>link array Array(2)
>>text string 'Les mer om våre prosjekter på '
>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/Prosjekter#'
header string 'I dag åpner Øygarden medisinske senter'
summary string 'LINK arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskap i det nye lokalmedisinske senteret på Straume som i dag ble innviet med høytidelig åpningsseremoni ledet av Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy. '
body string '

LINK arkitektur har stått for arkitektur, interiør og landskap i det nye lokalmedisinske senteret på Straume som i dag ble innviet med høytidelig åpningsseremoni ledet av Ordfører Marianne Sandahl Bjorøy.

Samhandlingsreformen «Betre saman» ga Fjell kommune muligheten til løfte helsetilbudet i kommunen betydelig, og i 2012 ble det vedtatt å sette i gang prosjektet Øygarden lokalmedisinske senter. Prosjektet har vært et nært samarbeid mellom Helse Bergen og kommunene i vest; Sund og Øygarden med Fjell kommune som vertskommune og byggherre.

Det nye lokalmedisinske senteret skal betjene hele den nye storkommunen og rommer legevakt, fastlegekontor, øyeblikkelig hjelp, dialyse for nyresyke, tannlegesenter, rehabilitering og forebygging i et frisklivs- og mestringssenter.

Prosjektleder hos byggherren, Erik Milde, er svært fornøyd med resultatet og berømmer prosjektgruppens samarbeid i hele prosessen. Han trekker spesielt frem samarbeidet med LINK arkitektur som har greid å skape funksjonell og vakker arkitektur under stramme budsjetter.

LINK arkitektur har vært ansvarlig for arkitektur, interiør og landskap og har utviklet bygget i nært og godt samarbeid med kommunen, brukerne og Brødrene Ulveseth som entreprenør.

- LINK arkitektur har som visjon å skape rom for bedre liv, og det er spesielt gledelig å få arbeide med bygg som virkelig gjør en forskjell for befolkningen. Den helende arkitekturen står sentralt i et godt helsebygg og gjør det til et godt sted å være for pasienter og helsepersonell, sier prosjektleder Kristian Bech i LINK arkitektur, som hadde gleden av å overrekke et bilde sammen med de hjerteligste gratulasjoner til Øygarden medisinske senter.

I planleggingen av senteret har brukerne og de ansatte vært i fokus. For mange kan det å besøke et sykehus oppleves ubehagelig. Det har derfor vært viktig å gjøre bygget inviterende, varmt og vennlig med god oversikt både ute og inne.

Inngangspartiet har en tydelig identitet som ønsker folk velkommen. Innenfor møter du felles ekspedisjon og dagsenter for beboere i kommunale boliger, samt pasienter og besøkende. De ansatte har fått gode fasiliteter med felles garderober, rause pause- og møterom med kjøkken og det er lagt stor vekt på deres arbeidshverdag gjennom hele byggets utforming.

Byggets arkitektur og materialbruk er klar og enkel og kompletterer og avslutter helseklyngen. De hvite keramiske flisene som er brukt over hele fasaden, også tekniske rom, skaper et helhetlig monolittisk utrykk. Interiørets varme fargepallett kommer til syne i vindusfeltene med farget glass, som bidrar til å skape en spenning i fasadeutrykket.

Den kunstneriske utsmykkingen utført av Kari Dyrdal, Kari Aasen, Turid Uldal, Trine Hovden og Line Hvoslef er blitt et frodig og overraskende innslag i interiøret. Prosjektets arkitekt Kristian Bech har vært med i utsmykkingskomiteen og er meget tilfreds med hvordan kunstnerne har greid å integrere og utfordre bygget med sin kunst.

'
boilerplate string '

LINK arkitektur tilbyr en bred kompetanse innenfor alle arkitektytelser som helse- og omsorgsbygg, urbanisme, plan, landskap, interiør, produktdesign, industribygg, teknikk og miljø.

Med 16 kontorer og rundt 500 ansatte er LINK arkitektur ett av de største arkitektkontorene i Skandinavia i antall ansatte, antall årlige gjennomførte prosjekter og omsetning.

'
image_caption string 'Byggets arkitektur og materialbruk er klar og enkel og kompletterer og avslutter helseklyngen. Foto Hundven-Clements Photography'
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
tags array Array(1)
>tag array Array(4)
>>0 string 'sykehus / helsebygg'
>>1 string 'bærekraftig arkitektur / design'
>>2 string 'landskap'
>>3 string 'interiør'
subjects array Array(1)
>subject array Array(3)
>>0 string 'Bygg, fastighet'
>>1 string 'Arkitektur'
>>2 string 'Hälso-, sjukvård'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(5)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 1614307
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 1614308
>>>type_of_media string 'image'
>>2 array Array(2)
>>>item_id string 1614309
>>>type_of_media string 'image'
>>3 array Array(2)
>>>item_id string 96267
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>4 array Array(2)
>>>item_id string 48579
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>image array Array(3)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1614307
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/link-arkitektur-oeygarden-interioer-hundven-clements-photography-1614307'
>>>published_at string '2019-03-28 16:09:00'
>>>created_at string '2019-03-28 16:08:00'
>>>updated_at string '2019-03-28 16:09:00'
>>>position string 0
>>>header string 'LINK arkitektur Øygarden interiør Hundven-Clements Photography'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'Hundven-Clements Photography'
>>>image_name string 'LINK arkitektur Øygarden interiør Hundven-Clements Photography'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 2322276
>>>image_dimensions string '2580 x 1408'
>>>image_license string 'Användning i media'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/kn44lapr4pt0ri7ddzs4.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1614307/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/kn44lapr4pt0ri7ddzs4.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/kn44lapr4pt0ri7ddzs4.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/kn44lapr4pt0ri7ddzs4.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/kn44lapr4pt0ri7ddzs4.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/kn44lapr4pt0ri7ddzs4.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(3)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1614308
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/link-arkitektur-oeygarden-eksterioer-hundven-clements-photography-1614308'
>>>published_at string '2019-03-28 16:09:00'
>>>created_at string '2019-03-28 16:08:00'
>>>updated_at string '2019-03-28 16:09:00'
>>>position string 0
>>>header string 'LINK arkitektur Øygarden eksteriør Hundven-Clements Photography'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'Hundven-Clements Photography'
>>>image_name string 'LINK arkitektur Øygarden eksteriør Hundven-Clements Photography'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 2628467
>>>image_dimensions string '2580 x 1408'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1614308/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/hr23f0yopbftkwtea3g8.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(3)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>2 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1614309
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/link-arkitektur-oeygarden-interioer-2-hundven-clements-photography-1614309'
>>>published_at string '2019-03-28 16:09:00'
>>>created_at string '2019-03-28 16:08:00'
>>>updated_at string '2019-03-28 16:09:00'
>>>position string 0
>>>header string 'LINK arkitektur Øygarden interiør 2 Hundven-Clements Photography'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'Hundven-Clements Photography'
>>>image_name string 'LINK arkitektur Øygarden interiør 2 Hundven-Clements Photography'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 2802836
>>>image_dimensions string '2580 x 1408'
>>>image_license string 'Käyttö mediassa'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/itbo6xoievk6uo8glspa.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1614309/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/itbo6xoievk6uo8glspa.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/itbo6xoievk6uo8glspa.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/itbo6xoievk6uo8glspa.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/itbo6xoievk6uo8glspa.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/itbo6xoievk6uo8glspa.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(3)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(2)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 96267
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/96267'
>>>published_at string '2019-03-28 15:57:16'
>>>created_at string '2019-03-28 15:55:14'
>>>updated_at string '2019-03-28 15:57:16'
>>>position string 10
>>>name string 'Kristian M. Bech'
>>>title string 'Sivilarkitekt'
>>>specialist NULL
>>>phone string '+47 959 96 646'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'kb@linkarkitektur.no '
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/zmcpowrorisddrihepw8.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/zmcpowrorisddrihepw8.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/zmcpowrorisddrihepw8.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/zmcpowrorisddrihepw8.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/zmcpowrorisddrihepw8.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/zmcpowrorisddrihepw8.jpg'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'en'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 48579
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/48579'
>>>published_at string '2014-11-21 14:49:00'
>>>created_at string '2014-11-21 14:49:59'
>>>updated_at string '2018-12-03 14:55:04'
>>>position string 48
>>>name string 'Grethe Haugland'
>>>title string 'Sivilarkitekt'
>>>specialist string 'Regiondirektør Vest, Leder Team Bergen og Stord'
>>>phone string '+47 480 95 470'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'gh@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(45)
Attribute Type Value
type_of_media string 'pressrelease'
id string 2853659
title string 'I-dag-apner-oygarden-medisinske-senter'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'I dag apner oygarden medisinske senter'

Kontaktperson

Kristian M. Bech
Sivilarkitekt
Mob:
+47 959 96 646
kb@linkarkitektur.no
Grethe Haugland
Regiondirektør Vest, Leder Team Bergen og Stord, Sivilarkitekt
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no