Nyheter

LINK arkitektur skal tegne Lambertseterhjemmet

Lambertseter Axion

LINK arkitektur skal tegne Lambertseterhjemmet

2019-03-14

Oslo kommune planlegger for forventet vekst i antall eldre frem mot 2040 og vil bygge nytt sykehjem på Lambertseter. LINK arkitektur får ansvar for arkitektur, interiør og landskap i prosjektet.

Lambertseterhjemmet vil være tilrettelagt for små bogrupper i et oversiktlig fysisk miljø med få beboere, stor grad av sosialt fellesskap, i tillegg skal nærmiljøet bringes inn i sykehjemmet. Det nye sykehjemmet, inkludert dagsenter, får 130 sykehjemsplasser fordelt på 4-6 etasjer og dimensjoneres for 220 ansatte.

LINK arkitektur vil skape attraktive og brukervennlige utearealer som kan nytes av beboerne, blant annet takarealer som kan utnyttes til rekreasjon og håndtering av regnvann og produksjon av fornybar energi. Her kommer en sansehage på bakkeplan, samt ute- og oppholdsarealer på hver etasje. I tillegg skal det etableres to torgmessige utearealer.

Følgende mål skal oppfylles:

  • Et bygg med hjemlighet
  • Et bygg med tilhørende uteareal som har minimale livssykluskostander, og som er enkelt å vedlikeholde.
  • Et fleksibelt bygg som er tilrettelagt for fremtidsrettet teknologi.
  • Et bygg som miljøsertifiseres i minimum BREEAM-NOR «excellent», og har som mål å bli et plusshus.

 -   Vår visjon er å skape rom for bedre liv og vi setter alltid mennesket i sentrum. Ambisjonen er et lunt, intimt og hyggelig bygg som får pasientene til å føle seg hjemme. Dette kan kombineres med å legge til rette for at den enkelte kan ta med noe av seg selv eller sitt eget inn i prosjektet, sier Ingunn Sirevåg Jensen, som gleder seg til å gå i gang med planlegging.

Lambertseterhjemmet skal etter planen stå ferdig mot slutten av 2021.

Kontaktperson

Ingunn S. Jensen
Sivilarkitekt
Mob:
0047 936 18 343
isj@linkarkitektur.no