Nyheter

LINK arkitektur styrker seg på salg og relasjonsbygging!

K4: LINK arkitekturs kompetansehus i Kirkegata 4, Oslo. Foto: HUNDVEN CLEMENTS PHOTOGRAPHY

LINK arkitektur styrker seg på salg og relasjonsbygging!

2018-06-06

Etter et rekordår for selskapet i 2017 styrker selskapet ledelsen i Norge med fokus på kundene og videre vekst.

LINK arkitektur Norge har nå ca. 225 ansatte fordelt på 9 team. Med fokus på videre vekst, samhandling og kvalitet har konsernets administrerende direktør Leif Øie gjennomført en omorganisering for å sette selskapet i stand til å realisere selskapets strategiske mål. Endringen innebærer bl.a. ansettelse av tre Regiondirektører med særlig ansvar for salg og relasjonsbygging. Disse er Gerhard Linder, leder Region Øst, Grethe Haugland, leder Region Vest og Camilla Aakre, leder Region By og Samfunn.

-Vi trenger større ledelseskraft og bedre samhandling og tettere oppfølging av våre kunder og samarbeidspartnere for å ta selskapet videre, sier Leif Øie. Han er meget glad for å ha fått et så dyktig og kompetent lederteam ombord.

De tre Regiondirektørene vil, sammen med selskapets CFO Martha Berg Lunde og adm dir Leif Øie, utgjøre LINK arkitekturs ledergruppe i Norge.

Med disse dedikerte og dyktige ressursene på plass ser Leif Øie lyst på mulighetene fremover og gleder seg til å løfte selskapet videre sammen med ansatte, samarbeidspartnere og kunder.

To av Regiondirektørene er hentet eksternt; Gerhard Linder og Camilla Sofie Aakre mens Grethe Haugland er hentet internt.

REGIONDIREKTØR ØST

Gerhard Linder, 52 år, Sivilarkitekt MNAL

Gerhard er utdannet ved NTNU og avla sin master i 1993. Han har bred erfaring fra utvikling, styring og gjennomføring av store og komplekse byggeprosjekter, særlig for private kunder. Kompetansen omfatter idékonsept, bebyggelse og reguleringsplaner, søknadsprosess mot offentlige myndigheter, rehabilitering, prosjektutvikling, design, detaljering og prosjektadministrasjon.

Gerhard har sterkt fokus på design, helhet, kvalitet og tverrfaglig samarbeid mellom ulike disipliner og faggrupper: Utbyggere, entreprenører, planleggere, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og andre fagområder som påvirker det bygde miljøet. Gerhard har solid ledererfaring gjennom bl.a. roller som partner i DARK og også en periode som daglig leder i samme selskap.

Gerhard kommer fra DARK arkitekter og tiltrådte stillingen i LINK arkitektur 01.05.2018.

REGIONDIREKTØR BY OG SAMFUNN

Camilla Aakre, 42 år, Master of Architecture, MNAL

Camilla er utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, og ble uteksaminert Master of Architecture i 2002. I erfaringsbanken har Camilla 14 års fartstid som praktiserende arkitekt i privat sektor samt erfaring fra eiendoms-utviklingsbransjen siden 2016 hvor hun nå kommer fra en stilling og rolle som prosjektleder og byggherre i Skanska Eiendomsutvikling. Som praktiserende arkitekt har Camilla jobbet mye med tidligfase og spesifikt herunder også planarbeider.

Camilla har solid ledererfaring bl.a. som daglig leder og styremedlem i Derlick arkitekter AS. Gjennom stillingen i Skanska Eiendomsutvikling har Camilla fått ytterligere god erfaring i marked- og salgsarbeid i et helhetlig verdiskapingsperspektiv. Camilla drives av faglig gode og bærekraftige leveranser.

Camilla tiltrådte stillingen den 01.06.2018

REGIONDIREKTØR VEST

Grethe Haugland, 50 år, Sivilarkitekt

Grethe er utdannet ved Bergen Arkitektskole og avla sin Masteroppgave i 1993. Hun har lang erfaring både som utøvende arkitekt bygg, byutvikling og prosjekteringsleder. Grethe er i tidligfase/mulighetsstudie «driver» og fasiliterer mellom utbygger, offentlige myndigheter og tverrfaglig rådgivergruppe og har bred erfaring med konseptutvikling og mulighetsstudier. Grethe har vært i LINK arkitektur siden 2005 og har solid ledererfaring som Teamleder for LINK arkitektur i Bergen fra 2012 og fra 2016 som Teamleder for et sammenslått Team Bergen og Stord.

Grethe tiltrådte stillingen som Regiondirektør 01.05.2018 og innehar en dobbeltrolle ved fortsatt også å bekle rollen som Teamleder Bergen/Stord.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'pressrelease'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 2531813
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/pressreleases/link-arkitektur-styrker-seg-paa-salg-og-relasjonsbygging-2531813'
published_at string '2018-06-06 14:00:00'
created_at string '2018-06-06 10:43:10'
updated_at string '2018-06-06 14:00:04'
links array Array(1)
>link array Array(2)
>>text string 'Les om LINK arkitektur her'
>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/Om-LINK'
header string 'LINK arkitektur styrker seg på salg og relasjonsbygging!'
summary string 'Med fokus på videre vekst, samhandling og kvalitet har konsernets administrerende direktør Leif Øie gjennomført en omorganisering. Endringen innebærer bl.a. ansettelse av tre Regiondirektører med særlig ansvar for salg og relasjonsbygging. Disse er Gerhard Linder, leder Region Øst, Grethe Haugland, leder Region Vest og Camilla Aakre, leder Region By og Samfunn.'
body string '

Etter et rekordår for selskapet i 2017 styrker selskapet ledelsen i Norge med fokus på kundene og videre vekst.

LINK arkitektur Norge har nå ca. 225 ansatte fordelt på 9 team. Med fokus på videre vekst, samhandling og kvalitet har konsernets administrerende direktør Leif Øie gjennomført en omorganisering for å sette selskapet i stand til å realisere selskapets strategiske mål. Endringen innebærer bl.a. ansettelse av tre Regiondirektører med særlig ansvar for salg og relasjonsbygging. Disse er Gerhard Linder, leder Region Øst, Grethe Haugland, leder Region Vest og Camilla Aakre, leder Region By og Samfunn.

-Vi trenger større ledelseskraft og bedre samhandling og tettere oppfølging av våre kunder og samarbeidspartnere for å ta selskapet videre, sier Leif Øie. Han er meget glad for å ha fått et så dyktig og kompetent lederteam ombord.

De tre Regiondirektørene vil, sammen med selskapets CFO Martha Berg Lunde og adm dir Leif Øie, utgjøre LINK arkitekturs ledergruppe i Norge.

Med disse dedikerte og dyktige ressursene på plass ser Leif Øie lyst på mulighetene fremover og gleder seg til å løfte selskapet videre sammen med ansatte, samarbeidspartnere og kunder.

To av Regiondirektørene er hentet eksternt; Gerhard Linder og Camilla Sofie Aakre mens Grethe Haugland er hentet internt.

REGIONDIREKTØR ØST

Gerhard Linder, 52 år, Sivilarkitekt MNAL

Gerhard er utdannet ved NTNU og avla sin master i 1993. Han har bred erfaring fra utvikling, styring og gjennomføring av store og komplekse byggeprosjekter, særlig for private kunder. Kompetansen omfatter idékonsept, bebyggelse og reguleringsplaner, søknadsprosess mot offentlige myndigheter, rehabilitering, prosjektutvikling, design, detaljering og prosjektadministrasjon.

Gerhard har sterkt fokus på design, helhet, kvalitet og tverrfaglig samarbeid mellom ulike disipliner og faggrupper: Utbyggere, entreprenører, planleggere, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og andre fagområder som påvirker det bygde miljøet. Gerhard har solid ledererfaring gjennom bl.a. roller som partner i DARK og også en periode som daglig leder i samme selskap.

Gerhard kommer fra DARK arkitekter og tiltrådte stillingen i LINK arkitektur 01.05.2018.

REGIONDIREKTØR BY OG SAMFUNN

Camilla Aakre, 42 år, Master of Architecture, MNAL

Camilla er utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, og ble uteksaminert Master of Architecture i 2002. I erfaringsbanken har Camilla 14 års fartstid som praktiserende arkitekt i privat sektor samt erfaring fra eiendoms-utviklingsbransjen siden 2016 hvor hun nå kommer fra en stilling og rolle som prosjektleder og byggherre i Skanska Eiendomsutvikling. Som praktiserende arkitekt har Camilla jobbet mye med tidligfase og spesifikt herunder også planarbeider.

Camilla har solid ledererfaring bl.a. som daglig leder og styremedlem i Derlick arkitekter AS. Gjennom stillingen i Skanska Eiendomsutvikling har Camilla fått ytterligere god erfaring i marked- og salgsarbeid i et helhetlig verdiskapingsperspektiv. Camilla drives av faglig gode og bærekraftige leveranser.

Camilla tiltrådte stillingen den 01.06.2018

REGIONDIREKTØR VEST

Grethe Haugland, 50 år, Sivilarkitekt

Grethe er utdannet ved Bergen Arkitektskole og avla sin Masteroppgave i 1993. Hun har lang erfaring både som utøvende arkitekt bygg, byutvikling og prosjekteringsleder. Grethe er i tidligfase/mulighetsstudie «driver» og fasiliterer mellom utbygger, offentlige myndigheter og tverrfaglig rådgivergruppe og har bred erfaring med konseptutvikling og mulighetsstudier. Grethe har vært i LINK arkitektur siden 2005 og har solid ledererfaring som Teamleder for LINK arkitektur i Bergen fra 2012 og fra 2016 som Teamleder for et sammenslått Team Bergen og Stord.

Grethe tiltrådte stillingen som Regiondirektør 01.05.2018 og innehar en dobbeltrolle ved fortsatt også å bekle rollen som Teamleder Bergen/Stord.

'
boilerplate string '

LINK arkitektur tilbyr en bred kompetanse innenfor alle arkitektytelser som helse- og omsorgsbygg, urbanisme, plan, landskap, interiør, produktdesign, industribygg, teknikk og miljø.

Med 15 kontorer og rundt 470 ansatte er LINK arkitektur ett av de største arkitektkontorene i Skandinavia i antall ansatte, antall årlige gjennomførte prosjekter og omsetning.

'
image_caption string 'K4: LINK arkitekturs kompetansehus i Kirkegata 4, Oslo. Foto: HUNDVEN CLEMENTS PHOTOGRAPHY'
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/rpto83jsppjym15ht2zx.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/rpto83jsppjym15ht2zx.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/rpto83jsppjym15ht2zx.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/rpto83jsppjym15ht2zx.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/rpto83jsppjym15ht2zx.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/rpto83jsppjym15ht2zx.jpg'
attached_pdf string 'http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/z0dt2dcvav2b3kaodezk.pdf'
attached_pdf_filename string 'Pressemelding - LINK arkitektur ansetter 3 Regiondirektører.pdf'
subjects array Array(1)
>subject array Array(2)
>>0 string 'Building, property'
>>1 string 'Architecture'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(3)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 1327712
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 395458
>>>type_of_media string 'image'
>>2 array Array(2)
>>>item_id string 1327837
>>>type_of_media string 'image'
related array Array(1)
>image array Array(3)
>>0 array Array(31)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1327712
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/img-1972-hundven-clements-photography-1327712'
>>>published_at string '2018-06-06 10:50:00'
>>>created_at string '2018-06-06 09:19:00'
>>>updated_at string '2018-06-06 10:56:56'
>>>position string 30
>>>header string 'Gerhard Linder'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'Hundven Clements Photography'
>>>image_name string 'IMG_1972_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 6316389
>>>image_dimensions string '4429 x 5906'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1327712/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 395458
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/grethe-haugland-link-arkitektur-395458'
>>>published_at string '2015-02-26 12:14:00'
>>>created_at string '2015-02-26 12:14:23'
>>>updated_at string '2015-03-12 10:49:11'
>>>position string 318
>>>header string 'Grethe Haugland - LINK arkitektur'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'Hundven-Clements Photography'
>>>image_name string 'LINK-arkitektur_Grethe-Haugland.jpg'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 1210740
>>>image_dimensions string '1500 x 2000'
>>>image_license string 'Creative Commons Zuschreibung'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/395458/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>2 array Array(31)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'et'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1327837
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/trykk-camilla-aakre-sh-1327837'
>>>published_at string '2018-06-06 10:50:00'
>>>created_at string '2018-06-06 10:34:00'
>>>updated_at string '2018-06-06 10:55:29'
>>>position string 29
>>>header string 'Camilla Aakre'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'Wenche Hoel-Knai'
>>>image_name string 'Trykk_Camilla_Aakre_SH'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 7971867
>>>image_dimensions string '3887 x 5182'
>>>image_license string 'Nutzung in Medien'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/cygjbaa0ae6zhptqvjih.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1327837/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/cygjbaa0ae6zhptqvjih.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/cygjbaa0ae6zhptqvjih.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/cygjbaa0ae6zhptqvjih.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/cygjbaa0ae6zhptqvjih.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/cygjbaa0ae6zhptqvjih.jpg'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
Attribute Type Value
type_of_media string 'pressrelease'
id string 2531813
title string 'LINK-arkitektur-styrker-seg-pa-salg-og-relasjonsbygging!'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'LINK arkitektur styrker seg pa salg og relasjonsbygging!'