Nyheter

LINK arkitektur styrker seg på salg og relasjonsbygging!

K4: LINK arkitekturs kompetansehus i Kirkegata 4, Oslo. Foto: HUNDVEN CLEMENTS PHOTOGRAPHY

LINK arkitektur styrker seg på salg og relasjonsbygging!

2018-06-06

Etter et rekordår for selskapet i 2017 styrker selskapet ledelsen i Norge med fokus på kundene og videre vekst.

LINK arkitektur Norge har nå ca. 225 ansatte fordelt på 9 team. Med fokus på videre vekst, samhandling og kvalitet har konsernets administrerende direktør Leif Øie gjennomført en omorganisering for å sette selskapet i stand til å realisere selskapets strategiske mål. Endringen innebærer bl.a. ansettelse av tre Regiondirektører med særlig ansvar for salg og relasjonsbygging. Disse er Gerhard Linder, leder Region Øst, Grethe Haugland, leder Region Vest og Camilla Aakre, leder Region By og Samfunn.

-Vi trenger større ledelseskraft og bedre samhandling og tettere oppfølging av våre kunder og samarbeidspartnere for å ta selskapet videre, sier Leif Øie. Han er meget glad for å ha fått et så dyktig og kompetent lederteam ombord.

De tre Regiondirektørene vil, sammen med selskapets CFO Martha Berg Lunde og adm dir Leif Øie, utgjøre LINK arkitekturs ledergruppe i Norge.

Med disse dedikerte og dyktige ressursene på plass ser Leif Øie lyst på mulighetene fremover og gleder seg til å løfte selskapet videre sammen med ansatte, samarbeidspartnere og kunder.

To av Regiondirektørene er hentet eksternt; Gerhard Linder og Camilla Sofie Aakre mens Grethe Haugland er hentet internt.

REGIONDIREKTØR ØST

Gerhard Linder, 52 år, Sivilarkitekt MNAL

Gerhard er utdannet ved NTNU og avla sin master i 1993. Han har bred erfaring fra utvikling, styring og gjennomføring av store og komplekse byggeprosjekter, særlig for private kunder. Kompetansen omfatter idékonsept, bebyggelse og reguleringsplaner, søknadsprosess mot offentlige myndigheter, rehabilitering, prosjektutvikling, design, detaljering og prosjektadministrasjon.

Gerhard har sterkt fokus på design, helhet, kvalitet og tverrfaglig samarbeid mellom ulike disipliner og faggrupper: Utbyggere, entreprenører, planleggere, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og andre fagområder som påvirker det bygde miljøet. Gerhard har solid ledererfaring gjennom bl.a. roller som partner i DARK og også en periode som daglig leder i samme selskap.

Gerhard kommer fra DARK arkitekter og tiltrådte stillingen i LINK arkitektur 01.05.2018.

REGIONDIREKTØR BY OG SAMFUNN

Camilla Aakre, 42 år, Master of Architecture, MNAL

Camilla er utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, og ble uteksaminert Master of Architecture i 2002. I erfaringsbanken har Camilla 14 års fartstid som praktiserende arkitekt i privat sektor samt erfaring fra eiendoms-utviklingsbransjen siden 2016 hvor hun nå kommer fra en stilling og rolle som prosjektleder og byggherre i Skanska Eiendomsutvikling. Som praktiserende arkitekt har Camilla jobbet mye med tidligfase og spesifikt herunder også planarbeider.

Camilla har solid ledererfaring bl.a. som daglig leder og styremedlem i Derlick arkitekter AS. Gjennom stillingen i Skanska Eiendomsutvikling har Camilla fått ytterligere god erfaring i marked- og salgsarbeid i et helhetlig verdiskapingsperspektiv. Camilla drives av faglig gode og bærekraftige leveranser.

Camilla tiltrådte stillingen den 01.06.2018

REGIONDIREKTØR VEST

Grethe Haugland, 50 år, Sivilarkitekt

Grethe er utdannet ved Bergen Arkitektskole og avla sin Masteroppgave i 1993. Hun har lang erfaring både som utøvende arkitekt bygg, byutvikling og prosjekteringsleder. Grethe er i tidligfase/mulighetsstudie «driver» og fasiliterer mellom utbygger, offentlige myndigheter og tverrfaglig rådgivergruppe og har bred erfaring med konseptutvikling og mulighetsstudier. Grethe har vært i LINK arkitektur siden 2005 og har solid ledererfaring som Teamleder for LINK arkitektur i Bergen fra 2012 og fra 2016 som Teamleder for et sammenslått Team Bergen og Stord.

Grethe tiltrådte stillingen som Regiondirektør 01.05.2018 og innehar en dobbeltrolle ved fortsatt også å bekle rollen som Teamleder Bergen/Stord.