Nyheter

UNN PET senteret i Tromsø, tegnet av LINK arkitektur, åpnes i dag av Statsminister Erna Solberg sammen med Trond Mohn som har gitt 50 millioner til utstyr i bygget.

UNN PET senteret i Tromsø, tegnet av LINK arkitektur

UNN PET senteret i Tromsø, tegnet av LINK arkitektur, åpnes i dag av Statsminister Erna Solberg sammen med Trond Mohn som har gitt 50 millioner til utstyr i bygget.

2018-06-01

Universitetssykehuset i Tromsø, (UNN) får med dette et av Europas mest avanserte anlegg for nukleærmedisinsk bildediagnostikk og forskning. Senter åpnes i dag av vår statsminister Erna Solberg sammen Trond Mohn som har gitt 50 mill. kr til realiseringen av bygget som vil styrke helsetilbudet i hele Nord Norge.

- Dette har vært ett av våre mest spennende oppdrag de siste årene med ekstreme krav til logistikk. Et svært godt samarbeide med brukere, prosjektledelse og entreprenør har gitt det gode resultatet, sier en stolt Gunnar Næss, arkitekten som har ledet arkitekturprosjekteringen av bygget. Vi valgte å analysere alle viktige arbeidsprosesser og flyt i bygget ved bruk av flytskjema for å understøtte hvordan vi utformet og satte sammen de ulike avdelingen og flyten i hele bygget fortsetter Næss.

Bygget har egen syklotron i en bunker med over 2 meter tykke vegger for produksjon av radioaktive isotoper. De ledes via hotceller til produksjon av radiofarmaka til bruk i bildediagnostikken. Bygget rommer også laboratorier for apotekproduksjon med krav om sterilt miljø. I bygget finnes videre en preklinisk forskningsavdeling som en del av Universitetet i Tromsø, slik at forskningen er en integrert del av det samme miljøet og benytter de samme produksjonsfasilitetene for isotopproduksjon mm. Det er også bygd noe kontorareal til administrativ bruk ved UNN.

Byggets estetiske uttrykk, gjennom form og farge gir et særpreget lekent, varmt og vennlig utrykk som skal ønske alle velkommen inn. Inspirasjonen til den spesielle estetikken er en "smeltende isklump" som smelter i vårsolen, en metafor for en ny vår.

LINK har satset mye på å bli blant de ledende arkitekter innen helsesektoren i Skandinavia og dette er selskapets tredje kreftdiagnose bygg.  I Sverige har vi prosjektert Skandion Klinikken og i Danmark, Dansk Senter for Partikkelterapi. Sistnevnte har for øvrig fått WAN Future Projects Healthcare Award 2017. Selskapet prosjekterer også en rekke større sykehus og andre helsebygg.

LINK arkitektur satser på bærekraftig samfunnsarkitektur og har definert helsebygg som et av våre viktigste satsingsområder og ønsker med vår kunnskap og erfaring og skape bygg og miljø som inspirerer dem som arbeider i bygget og ikke minst skape gode opplevelser for dem som kommer hit som pasienter.

- Jeg mener at vi her har klart begge deler og skapt et bygg alle kan være stolte over, sier Leif Øie administrerende direktør i LINK arkitektur.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no