Nyheter

UNN PET senteret i Tromsø, tegnet av LINK arkitektur, åpnes i dag av Statsminister Erna Solberg sammen med Trond Mohn som har gitt 50 millioner til utstyr i bygget.

UNN PET senteret i Tromsø, tegnet av LINK arkitektur

UNN PET senteret i Tromsø, tegnet av LINK arkitektur, åpnes i dag av Statsminister Erna Solberg sammen med Trond Mohn som har gitt 50 millioner til utstyr i bygget.

2018-06-01

Universitetssykehuset i Tromsø, (UNN) får med dette et av Europas mest avanserte anlegg for nukleærmedisinsk bildediagnostikk og forskning. Senter åpnes i dag av vår statsminister Erna Solberg sammen Trond Mohn som har gitt 50 mill. kr til realiseringen av bygget som vil styrke helsetilbudet i hele Nord Norge.

- Dette har vært ett av våre mest spennende oppdrag de siste årene med ekstreme krav til logistikk. Et svært godt samarbeide med brukere, prosjektledelse og entreprenør har gitt det gode resultatet, sier en stolt Gunnar Næss, arkitekten som har ledet arkitekturprosjekteringen av bygget. Vi valgte å analysere alle viktige arbeidsprosesser og flyt i bygget ved bruk av flytskjema for å understøtte hvordan vi utformet og satte sammen de ulike avdelingen og flyten i hele bygget fortsetter Næss.

Bygget har egen syklotron i en bunker med over 2 meter tykke vegger for produksjon av radioaktive isotoper. De ledes via hotceller til produksjon av radiofarmaka til bruk i bildediagnostikken. Bygget rommer også laboratorier for apotekproduksjon med krav om sterilt miljø. I bygget finnes videre en preklinisk forskningsavdeling som en del av Universitetet i Tromsø, slik at forskningen er en integrert del av det samme miljøet og benytter de samme produksjonsfasilitetene for isotopproduksjon mm. Det er også bygd noe kontorareal til administrativ bruk ved UNN.

Byggets estetiske uttrykk, gjennom form og farge gir et særpreget lekent, varmt og vennlig utrykk som skal ønske alle velkommen inn. Inspirasjonen til den spesielle estetikken er en "smeltende isklump" som smelter i vårsolen, en metafor for en ny vår.

LINK har satset mye på å bli blant de ledende arkitekter innen helsesektoren i Skandinavia og dette er selskapets tredje kreftdiagnose bygg.  I Sverige har vi prosjektert Skandion Klinikken og i Danmark, Dansk Senter for Partikkelterapi. Sistnevnte har for øvrig fått WAN Future Projects Healthcare Award 2017. Selskapet prosjekterer også en rekke større sykehus og andre helsebygg.

LINK arkitektur satser på bærekraftig samfunnsarkitektur og har definert helsebygg som et av våre viktigste satsingsområder og ønsker med vår kunnskap og erfaring og skape bygg og miljø som inspirerer dem som arbeider i bygget og ikke minst skape gode opplevelser for dem som kommer hit som pasienter.

- Jeg mener at vi her har klart begge deler og skapt et bygg alle kan være stolte over, sier Leif Øie administrerende direktør i LINK arkitektur.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'pressrelease'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 2526482
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/pressreleases/unn-pet-senteret-i-tromsoe-tegnet-av-link-arkitektur-aapnes-i-dag-av-statsminister-erna-solberg-sammen-med-trond-mohn-som-har-gitt-50-millioner-dot-dot-dot-2526482'
published_at string '2018-06-01 10:50:54'
created_at string '2018-06-01 09:48:48'
updated_at string '2018-06-01 10:50:57'
links array Array(1)
>link array Array(6)
>>0 array Array(2)
>>>text string 'Les mer om helsebygg på våre nettsider'
>>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/Prosjekter/UNN-Pet-senter?sp=15061%2C15362%2C19277%2C19206'
>>1 array Array(2)
>>>text string 'Skandionklinikken'
>>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/Prosjekter/Skandionklinikken?sp='
>>2 array Array(2)
>>>text string 'UNN PET Senteret'
>>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/Prosjekter/UNN-Pet-senter?sp=15061%2C15362%2C19277%2C19206'
>>3 array Array(2)
>>>text string 'Skandionklinkiien'
>>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/Prosjekter/Skandionklinikken?sp='
>>4 array Array(2)
>>>text string 'Dansk Senter for Partikkelterapi'
>>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/Prosjekter/Dansk-Center-for-Partikelterapi?sp=20564%2C'
>>5 array Array(2)
>>>text string 'LINK arkitektur sykehusbygg'
>>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/sitesearch/advanced?SearchButton=S%C3%B8k&SearchText=sykehus'
header string 'UNN PET senteret i Tromsø, tegnet av LINK arkitektur, åpnes i dag av Statsminister Erna Solberg sammen med Trond Mohn som har gitt 50 millioner til utstyr i bygget.'
summary string 'Universitetssykehuset i Tromsø, (UNN) får med dette et av Europas mest avanserte anlegg for nukleærmedisinsk bildediagnostikk og forskning. Senter åpnes i dag av vår statsminister Erna Solberg sammen Trond Mohn som har gitt 50 mill. kr til realiseringen av bygget som vil styrke helsetilbudet i hele Nord Norge.'
body string '

Universitetssykehuset i Tromsø, (UNN) får med dette et av Europas mest avanserte anlegg for nukleærmedisinsk bildediagnostikk og forskning. Senter åpnes i dag av vår statsminister Erna Solberg sammen Trond Mohn som har gitt 50 mill. kr til realiseringen av bygget som vil styrke helsetilbudet i hele Nord Norge.

- Dette har vært ett av våre mest spennende oppdrag de siste årene med ekstreme krav til logistikk. Et svært godt samarbeide med brukere, prosjektledelse og entreprenør har gitt det gode resultatet, sier en stolt Gunnar Næss, arkitekten som har ledet arkitekturprosjekteringen av bygget. Vi valgte å analysere alle viktige arbeidsprosesser og flyt i bygget ved bruk av flytskjema for å understøtte hvordan vi utformet og satte sammen de ulike avdelingen og flyten i hele bygget fortsetter Næss.

Bygget har egen syklotron i en bunker med over 2 meter tykke vegger for produksjon av radioaktive isotoper. De ledes via hotceller til produksjon av radiofarmaka til bruk i bildediagnostikken. Bygget rommer også laboratorier for apotekproduksjon med krav om sterilt miljø. I bygget finnes videre en preklinisk forskningsavdeling som en del av Universitetet i Tromsø, slik at forskningen er en integrert del av det samme miljøet og benytter de samme produksjonsfasilitetene for isotopproduksjon mm. Det er også bygd noe kontorareal til administrativ bruk ved UNN.

Byggets estetiske uttrykk, gjennom form og farge gir et særpreget lekent, varmt og vennlig utrykk som skal ønske alle velkommen inn. Inspirasjonen til den spesielle estetikken er en "smeltende isklump" som smelter i vårsolen, en metafor for en ny vår.

LINK har satset mye på å bli blant de ledende arkitekter innen helsesektoren i Skandinavia og dette er selskapets tredje kreftdiagnose bygg.  I Sverige har vi prosjektert Skandion Klinikken og i Danmark, Dansk Senter for Partikkelterapi. Sistnevnte har for øvrig fått WAN Future Projects Healthcare Award 2017. Selskapet prosjekterer også en rekke større sykehus og andre helsebygg.

LINK arkitektur satser på bærekraftig samfunnsarkitektur og har definert helsebygg som et av våre viktigste satsingsområder og ønsker med vår kunnskap og erfaring og skape bygg og miljø som inspirerer dem som arbeider i bygget og ikke minst skape gode opplevelser for dem som kommer hit som pasienter.

- Jeg mener at vi her har klart begge deler og skapt et bygg alle kan være stolte over, sier Leif Øie administrerende direktør i LINK arkitektur.

'
boilerplate string '

LINK arkitektur tilbyr en bred kompetanse innenfor alle arkitektytelser som helse- og omsorgsbygg, urbanisme, plan, landskap, interiør, produktdesign, industribygg, teknikk og miljø.

Med 15 kontorer og rundt 470 ansatte er LINK arkitektur ett av de største arkitektkontorene i Skandinavia i antall ansatte, antall årlige gjennomførte prosjekter og omsetning.

'
image_caption string 'UNN PET senteret i Tromsø, tegnet av LINK arkitektur'
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/pxcsk07uwg2guaaejsp9.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/pxcsk07uwg2guaaejsp9.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/pxcsk07uwg2guaaejsp9.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/pxcsk07uwg2guaaejsp9.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/pxcsk07uwg2guaaejsp9.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/pxcsk07uwg2guaaejsp9.jpg'
attached_pdf string 'http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/c1kme3yjorcallfn9gc9.pdf'
attached_pdf_filename string 'Pressemelding fra LINK arkitektur Åpning nytt PET-senter ved UNN i Tromsø.pdf'
attached_doc string 'http://resources.mynewsdesk.com/raw/upload/x49d1z4hdnyu0umn01kn.docx'
attached_doc_filename string 'Pressemelding fra LINK arkitektur Åpning nytt PET-senter ved UNN i Tromsø.docx'
tags array Array(1)
>tag array Array(5)
>>0 string 'helsebygg'
>>1 string 'life science'
>>2 string 'link arkitektur'
>>3 string 'omsorgsbygg'
>>4 string 'interiør'
subjects array Array(1)
>subject array Array(2)
>>0 string 'Bygg, eiendom'
>>1 string 'Arkitektur'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(1)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 46812
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(1)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 46812
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/46812'
>>>published_at string '2014-09-24 12:11:00'
>>>created_at string '2014-09-24 12:11:06'
>>>updated_at string '2015-03-12 09:43:48'
>>>position string 49
>>>name string 'Gunnar Næss'
>>>title string 'Sivilarkitekt'
>>>specialist string 'Leder Team Trondheim'
>>>phone string '+47 954 01 106'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'gn@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'link arkitektur'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(26)
Attribute Type Value
type_of_media string 'pressrelease'
id string 2526482
title string 'UNN-PET-senteret-i-Tromso,-tegnet-av-LINK-arkitektur,--apnes-i-dag-av-Statsminister-Erna-Solberg--sammen-med-Trond-Mohn-som-har-gitt-50-millioner-til-utstyr-i-bygget'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'UNN PET senteret i Tromso, tegnet av LINK arkitektur, apnes i dag av Statsminister Erna Solberg sammen med Trond Mohn som har gitt 50 millioner til utstyr i bygget'

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no