Nyheter

LINK, RATIO og BØLGEBLIKK skal tegne Nye Drammen Sykehus

LINK, RATIO og BØLGEBLIKK skal tegne Nye Drammen Sykehus

2017-12-15

LINK arkitektur AS, RATIO arkitekter AS og BØLGEBLIKK arkitekter AS, gikk seirende ut av konkurransen om å tegne Nye Drammen Sykehus.

"Jeg er veldig glad for den anerkjennelsen det er å få tegne et så viktig prosjekt. Vår visjon er «vi skaper rom for bedre liv», hva er da viktigere enn å bygge gode, menneskelige og helende sykehus? Vi bygger i dag sykehus i alle skandinaviske land og vi utnytter vår brede, samlede erfaring og kompetanse til å skape et fremtidsrettet og bærekraftig sykehus som pasienter, ansatte og byen for øvrig vil være stolte av", sier Mette Dan-Weibel, Direktør for LINK arkitektur’s helsesatsing i Skandinavia.

De samarbeidende partnere mener at nettopp Nye Drammen sykehus er et spesielt spennende prosjekt å få utvikle. Det er et urbant sykehus som fletter seg inn i bystrukturen i Drammen på en god måte og forsterker byens kontakt med sjøen for forbindelse til Lierstranda. 

"Vi har etablert et sterkt team til denne oppgaven, der vi benytter ressurser og kompetanse fra hele LINK arkitektur, RATIO og BØLGEBLIKK. Teamets samlede skandinaviske sykehuskompetanse vil i samarbeid med vår urbanist- og landskapskompetanser sikre at det nye sykehuset i Drammen blir et sted hvor alle mennesker vil føle seg velkommen i et trygt møte med helsevesenet samtidig med at sykehuset vil bli en meget attraktiv arbeidsplass. Tildelingen bekrefter de samarbeidende kontorenes posisjon som ledende aktører på helsebygg i Skandinavia.

Vi ser frem til samarbeidet med Helse Sør-Øst RHF, Sykehusbygg, de øvrige rådgivere og de fremtidige brukere av sykehuset hvor vi sammen skal bearbeide skisseprosjektet med visjonen «innsikt og fornyelse»", sier Kjell Rasmussen, disiplinleder og leder av arkitektteamet.

"Vi har satt sammen et meget sterkt team med høy kompetanse og bred erfaring som utfyller hverandre godt. Jeg ser frem til et kreativt og godt samarbeid mot et felles mål om å skape et sykehus for fremtiden", sier Leif Øie, CEO for LINK arkitektur. 

Fakta:

Kontrakten gjelder arkitektur, interiørarkitektur og landskapsarkitektur

Kontrakten ble signert 14. desember, med LINK arkitektur som kontraktspart og RATIO arkitekter og BØLGEBLIKK arkitekter som underleverendør

Oppstart prosjektering er i januar 2018 og forventet ferdigstillelse er 2024

Planlagt byggestart er lagt til 2019

Drammen sykehus er plassert i Vestre Viken i Drammen, 121.000 kvadratmeter, kostnadsramme 8,6 milliarder NOK

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør for Helse og omsorg
Mob:
+45 702 44 000
mdw@linkarkitektur.dk