Nyheter

LINK kvalifisert for mulighetsstudie på Adamstuen i Oslo

LINK kvalifisert for mulighetsstudie på Adamstuen i Oslo

2017-10-26

I tøff konkurranse med 26 norske og internasjonale team er LINK valgt ut til å bistå Statsbygg med mulighetsstudier for ny bruk og byplangrep på eiendommene som fram til 2020 benyttes av Veterinærhøgskolen. 

LINK sitt kjerneteam er basert på nøkkelkompetanse fra Urban LINK med Sissel Engblom som prosjektleder, LINK Landskap og LINK Danmark, samt Carlberg|Christensen. Nøkkelkompetansen støttes med spisskompetanse fra både Multiconsult og Analyse og Strategi på blant annet klimasmart områdeutvikling og eiendomsledelse.

Oppgaven er spennende, strategisk viktig og midt i blinken for konsernets urbanismesatsning. Tildelingen viser at vi er konkurransedyktige i kampen om viktige og prestisjefylte byutviklingsoppgaver hovedsakelig basert på konsernintern kompetanse.

Prosjektperioden løper fra november og ut februar 2018.

Følgende tre team er også valgt ut til å delta i paralloppdraget:

  • JAJA arkitekter (Tredjenatur, Hadrian Eiendom)
  • Ghilardi+Hellsten arkitekter (Haptic, Karres+Brand, Erik Langdalen, Selvaag Bolig)
  • MAD arkitekter (Dronninga Landskap, Forsvarsbygg, Leva Urban Design)

For mer info om prosjektet kontakt tilbudsansvarlig Britt Sørlie eller prosjektleder Sissel Engblom.

Kontaktperson

Britt Sørlie
Sivilarkitekt
Mob:
+47 947 96 632
bs@linkarkitektur.no