Nyheter

LINK kvalifisert for mulighetsstudie på Adamstuen i Oslo

LINK kvalifisert for mulighetsstudie på Adamstuen i Oslo

2017-10-26

I tøff konkurranse med 26 norske og internasjonale team er LINK valgt ut til å bistå Statsbygg med mulighetsstudier for ny bruk og byplangrep på eiendommene som fram til 2020 benyttes av Veterinærhøgskolen. 

LINK sitt kjerneteam er basert på nøkkelkompetanse fra Urban LINK med Sissel Engblom som prosjektleder, LINK Landskap og LINK Danmark, samt Carlberg|Christensen. Nøkkelkompetansen støttes med spisskompetanse fra både Multiconsult og Analyse og Strategi på blant annet klimasmart områdeutvikling og eiendomsledelse.

Oppgaven er spennende, strategisk viktig og midt i blinken for konsernets urbanismesatsning. Tildelingen viser at vi er konkurransedyktige i kampen om viktige og prestisjefylte byutviklingsoppgaver hovedsakelig basert på konsernintern kompetanse.

Prosjektperioden løper fra november og ut februar 2018.

Følgende tre team er også valgt ut til å delta i paralloppdraget:

  • JAJA arkitekter (Tredjenatur, Hadrian Eiendom)
  • Ghilardi+Hellsten arkitekter (Haptic, Karres+Brand, Erik Langdalen, Selvaag Bolig)
  • MAD arkitekter (Dronninga Landskap, Forsvarsbygg, Leva Urban Design)

For mer info om prosjektet kontakt tilbudsansvarlig Britt Sørlie eller prosjektleder Sissel Engblom.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'pressrelease'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 2235933
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/pressreleases/link-kvalifisert-for-mulighetsstudie-paa-adamstuen-i-oslo-2235933'
published_at string '2017-10-26 16:12:00'
created_at string '2017-10-26 15:55:31'
updated_at string '2017-10-26 16:49:45'
links array Array(1)
>link array Array(2)
>>text string 'Mer info finnes også på Statsbyggs nettsider'
>>url string 'http://www.statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Utviklingsprosjekter/Adamstuen/'
header string 'LINK kvalifisert for mulighetsstudie på Adamstuen i Oslo'
summary string 'I tøff konkurranse med 26 norske og internasjonale team er LINK valgt ut til å bistå Statsbygg med mulighetsstudier for ny bruk og byplangrep på eiendommene som fram til 2020 benyttes av Veterinærhøgskolen. '
body string '

I tøff konkurranse med 26 norske og internasjonale team er LINK valgt ut til å bistå Statsbygg med mulighetsstudier for ny bruk og byplangrep på eiendommene som fram til 2020 benyttes av Veterinærhøgskolen. 

LINK sitt kjerneteam er basert på nøkkelkompetanse fra Urban LINK med Sissel Engblom som prosjektleder, LINK Landskap og LINK Danmark, samt Carlberg|Christensen. Nøkkelkompetansen støttes med spisskompetanse fra både Multiconsult og Analyse og Strategi på blant annet klimasmart områdeutvikling og eiendomsledelse.

Oppgaven er spennende, strategisk viktig og midt i blinken for konsernets urbanismesatsning. Tildelingen viser at vi er konkurransedyktige i kampen om viktige og prestisjefylte byutviklingsoppgaver hovedsakelig basert på konsernintern kompetanse.

Prosjektperioden løper fra november og ut februar 2018.

Følgende tre team er også valgt ut til å delta i paralloppdraget:

  • JAJA arkitekter (Tredjenatur, Hadrian Eiendom)
  • Ghilardi+Hellsten arkitekter (Haptic, Karres+Brand, Erik Langdalen, Selvaag Bolig)
  • MAD arkitekter (Dronninga Landskap, Forsvarsbygg, Leva Urban Design)

For mer info om prosjektet kontakt tilbudsansvarlig Britt Sørlie eller prosjektleder Sissel Engblom.

'
boilerplate string '

LINK arkitektur tilbyr en bred kompetanse innenfor alle arkitektytelser som helse- og omsorgsbygg, urbanisme, plan, landskap, interiør, produktdesign, industribygg, teknikk og miljø.

Med 15 kontorer og rundt 470 ansatte er LINK arkitektur ett av de største arkitektkontorene i Skandinavia i antall ansatte, antall årlige gjennomførte prosjekter og omsetning.

'
image_caption NULL
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/buv9emgi9jmqnyzygjbb.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/buv9emgi9jmqnyzygjbb.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/buv9emgi9jmqnyzygjbb.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/buv9emgi9jmqnyzygjbb.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/buv9emgi9jmqnyzygjbb.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/buv9emgi9jmqnyzygjbb.jpg'
subjects array Array(1)
>subject array Array(2)
>>0 string 'Building, property'
>>1 string 'Architecture'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(3)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 1097891
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 1097892
>>>type_of_media string 'image'
>>2 array Array(2)
>>>item_id string 78714
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>image array Array(2)
>>0 array Array(31)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'nl'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1097891
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/adamstuen-1097891'
>>>published_at string '2017-10-26 16:11:29'
>>>created_at string '2017-10-26 16:01:49'
>>>updated_at string '2017-10-26 16:11:33'
>>>position string 105
>>>header string 'Adamstuen'
>>>summary NULL
>>>photographer NULL
>>>image_name string 'LINK arkitektur_Adamstuen 2'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 379911
>>>image_dimensions string '892 x 1080'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/x26fujwnk9ckhlq2upa3.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1097891/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/x26fujwnk9ckhlq2upa3.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/x26fujwnk9ckhlq2upa3.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/x26fujwnk9ckhlq2upa3.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/x26fujwnk9ckhlq2upa3.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/x26fujwnk9ckhlq2upa3.jpg'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(31)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'nl'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1097892
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/adamstuen-1097892'
>>>published_at string '2017-10-26 16:11:29'
>>>created_at string '2017-10-26 16:01:50'
>>>updated_at string '2017-10-26 16:11:33'
>>>position string 104
>>>header string 'Adamstuen'
>>>summary NULL
>>>photographer NULL
>>>image_name string 'LINK arkitektur_Adamstuen 1'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 678505
>>>image_dimensions string '1000 x 667'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/i7sracumbslxqixpmvvs.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1097892/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/i7sracumbslxqixpmvvs.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/i7sracumbslxqixpmvvs.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/i7sracumbslxqixpmvvs.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/i7sracumbslxqixpmvvs.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/i7sracumbslxqixpmvvs.jpg'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 78714
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/78714'
>>>published_at string '2017-10-26 15:59:31'
>>>created_at string '2017-10-26 15:59:24'
>>>updated_at string '2017-10-26 15:59:34'
>>>position string 20
>>>name string 'Britt Sørlie'
>>>title string 'Sivilarkitekt'
>>>specialist NULL
>>>phone string '+47 947 96 632'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'bs@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/ja6fbxs6bj2oanqqvpmp.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/ja6fbxs6bj2oanqqvpmp.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/ja6fbxs6bj2oanqqvpmp.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/ja6fbxs6bj2oanqqvpmp.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/ja6fbxs6bj2oanqqvpmp.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/ja6fbxs6bj2oanqqvpmp.jpg'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
Attribute Type Value
type_of_media string 'pressrelease'
id string 2235933
title string 'LINK-kvalifisert-for-mulighetsstudie-pa-Adamstuen-i-Oslo'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'LINK kvalifisert for mulighetsstudie pa Adamstuen i Oslo'

Kontaktperson

Britt Sørlie
Sivilarkitekt
Mob:
+47 947 96 632
bs@linkarkitektur.no