Nyheter

Utvikling av spesialisert kreftsenter i Oslo.

Norge skal ha et nytt klinikkbygg til kreftbehandling og vil forsette som spesialisert kreftsykehus i Norge. Illustrasjon: LINK arkitektur

Utvikling av spesialisert kreftsenter i Oslo.

2017-03-09

LINK arkitektur skal planlegge et nytt bygg for kreftbehandling i Oslo.

Arbeidet med videreutvikling av Oslo Universitetssykehus er i full gang. LINK arkitektur har derfor nettopp underskrevet en kontrakt med HelseSør Øst RHF om prosjekteringstjenester i konseptfasen for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Teamet består i tillegg til LINK arkitektur av Multiconsult, Erichsen & Horgen, Hjellnes Consult, NIRAS, Implement Consulting Group og PwC som underleverandører.

Helse Sør-Øst RHF er en av fire helseregioner i Norge og den strategiske enheten som eier sykehusvesenet i regionen. Til sammen 2,8 millioner innbyggere blir behandlet på 11 sykehus i regionen, som strekker seg fra Lillehammer i nord til Kristiansand i sør.

- Det har vært svært god respons på denne konkurransen. Vi har hatt muligheten til å velge et team i skarp konkurranse mellom de beste deltagerne i markedet, sier prosjektdirektør Dag Bøhler i Sykehusbygg.

En erfaren samarbeidspartner

LINK arkitektur har erfaring fra etableringen av Center for Partikelterapi som står ferdigstilt i 2018 og andre tilsvarende prosjekter . Gode erfaringer og kunnskap fra disse tidligere prosjektene danner utgangspunktet for LINks opplegg til det nye klinikkbygget  på Oslo universitetshospital, Radiumhospitalet. Prosjektet skal også finne gode løsninger som ivaretar mulig lokalisering av både protonsenter og nytt klinikkbygg, innenfor rammene av en helhetlig utbyggingsløsning for Radiumhospitalet.

Direktør for Helse og omsorg hos LINK arkitektur A/S, Mette Dan-Weibel, ser frem til arbeidet:

  • Vi tar med oss vår store ekspertise og erfaring med helsebygg inn i prosjektet. Det er snakk om et veldig avansert og komplekst bygg, hvor grensen mellem teknisk utstyr og humant bygg spiller en avgjørende rolle.

Nå begynner de innledende undersøkelsene og konseptutviklingen. 

  • Sykehusbygg kan godt være en estetisk opplevelse hvor det litt sterile behandlingsmiljøet er nedtonet til fordel for sansing og romopplevelser. Vi vet at arkitekturen spiller en stor rolle i forhold til pasientens helbredelse, sier Mette Dan-Weibel.

Markedsleder innenfor helse og omsorg

I desember 2016 kjøpte LINK arkitektur det danske arkitektkontoret aarhus arkitektere, som hadde en målsetning om å bli Nordens ledende kontor innen helsearkitektur.

  • Avtalen med Helse Sør-Øst RHF v/Sykehusbygg HF bekrefter at vi er i stand til å gå inn i de store, komplekse prosjektene med kvalifisert rådgivning. Allerede nå bærer vår samlede sykehuskompetanse i LINK-konsernet frukter, uttaler adm. direktør Leif Øie, LINK arkitektur.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Direktør for Helse og omsorg Mette Dan-Weibel 
Tlf. +45 70 24 40 00 
mdw@linkarkitektur.dk 

Senior projektleder Kjell Rasmussen
Mobil +47 901 97 001
kr@linkarkitektur.no

Illustration: Nordic — Office of Architecture

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'pressrelease'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 1848589
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/pressreleases/avansert-kreftsenter-paa-vei-i-oslo-1848589'
published_at string '2017-03-09 14:30:00'
created_at string '2017-03-09 09:09:43'
updated_at string '2017-09-01 14:08:16'
header string 'Utvikling av spesialisert kreftsenter i Oslo.'
summary string 'Arbeidet med videreutvikling av Oslo Universitetssykehus er i full gang. LINK arkitektur har derfor nettopp underskrevet en kontrakt med HelseSør Øst RHF om prosjekteringstjenester i konseptfasen for nye behandlingsfasiliteter i forbindelse med Oslo Universitetssykehus sitt eksisterende Radiumhospital.'
body string '

LINK arkitektur skal planlegge et nytt bygg for kreftbehandling i Oslo.

Arbeidet med videreutvikling av Oslo Universitetssykehus er i full gang. LINK arkitektur har derfor nettopp underskrevet en kontrakt med HelseSør Øst RHF om prosjekteringstjenester i konseptfasen for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Teamet består i tillegg til LINK arkitektur av Multiconsult, Erichsen & Horgen, Hjellnes Consult, NIRAS, Implement Consulting Group og PwC som underleverandører.

Helse Sør-Øst RHF er en av fire helseregioner i Norge og den strategiske enheten som eier sykehusvesenet i regionen. Til sammen 2,8 millioner innbyggere blir behandlet på 11 sykehus i regionen, som strekker seg fra Lillehammer i nord til Kristiansand i sør.

- Det har vært svært god respons på denne konkurransen. Vi har hatt muligheten til å velge et team i skarp konkurranse mellom de beste deltagerne i markedet, sier prosjektdirektør Dag Bøhler i Sykehusbygg.

En erfaren samarbeidspartner

LINK arkitektur har erfaring fra etableringen av Center for Partikelterapi som står ferdigstilt i 2018 og andre tilsvarende prosjekter . Gode erfaringer og kunnskap fra disse tidligere prosjektene danner utgangspunktet for LINks opplegg til det nye klinikkbygget  på Oslo universitetshospital, Radiumhospitalet. Prosjektet skal også finne gode løsninger som ivaretar mulig lokalisering av både protonsenter og nytt klinikkbygg, innenfor rammene av en helhetlig utbyggingsløsning for Radiumhospitalet.

Direktør for Helse og omsorg hos LINK arkitektur A/S, Mette Dan-Weibel, ser frem til arbeidet:

  • Vi tar med oss vår store ekspertise og erfaring med helsebygg inn i prosjektet. Det er snakk om et veldig avansert og komplekst bygg, hvor grensen mellem teknisk utstyr og humant bygg spiller en avgjørende rolle.

Nå begynner de innledende undersøkelsene og konseptutviklingen. 

  • Sykehusbygg kan godt være en estetisk opplevelse hvor det litt sterile behandlingsmiljøet er nedtonet til fordel for sansing og romopplevelser. Vi vet at arkitekturen spiller en stor rolle i forhold til pasientens helbredelse, sier Mette Dan-Weibel.

Markedsleder innenfor helse og omsorg

I desember 2016 kjøpte LINK arkitektur det danske arkitektkontoret aarhus arkitektere, som hadde en målsetning om å bli Nordens ledende kontor innen helsearkitektur.

  • Avtalen med Helse Sør-Øst RHF v/Sykehusbygg HF bekrefter at vi er i stand til å gå inn i de store, komplekse prosjektene med kvalifisert rådgivning. Allerede nå bærer vår samlede sykehuskompetanse i LINK-konsernet frukter, uttaler adm. direktør Leif Øie, LINK arkitektur.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Direktør for Helse og omsorg Mette Dan-Weibel 
Tlf. +45 70 24 40 00 
mdw@linkarkitektur.dk 

Senior projektleder Kjell Rasmussen
Mobil +47 901 97 001
kr@linkarkitektur.no

Illustration: Nordic — Office of Architecture

'
boilerplate string '

LINK arkitektur er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia – både når det gjelder omsetning, antall ansatte og antall årlige gjennomførte prosjekter. Vår forretningsmodell er å skape verdi for både våre kunder og samfunnet. Vi har bygget 13 sterke Team/avdelinger fordelt på 15 kontoradresser med samlet 450 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Det ligger mange muligheter i at vi har kontorer geografisk nær deg. Samtidig er all kompetanse i selskapet alltid tilgjengelig. Dette gjør at du som kunde kan nyte godt av lokalkjennskapen til ditt nærmeste LINK-kontor med alt det medfører av muligheter: Vi loser prosjekter mest mulig effektivt gjennom byråkratiet, sørger for effektiv og personlig oppfølging og medarbeidere som er lommekjente i omgivelsene og det lokale eiendomsmarkedet. I tillegg til bygningsarkitektur har vi bred og tilgjengelig kompetanse innenfor urbanisme, plan og landskap. På grunn av strukturen og muligheten den gir for samarbeid mellom kontorene, har vi til enhver tid kapasitet til å ta på oss store og små prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, by og stedsutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg og utdanning/forskning. Vi har bred erfaring å vise til innen alle disse kategoriene.

LINK arkitektur gir deg kreativ kraft i hele Skandinavia. Som siste skudd på stammen har vi gjennom kjøpet av Aarhus arkitekterne A/S i desember 2016 styrket oss vesentlig i Danmark og sykehussektoren i hele Skandinavia. Aarhus arkitekterne har kontorer i København og Århus og tilfører oss ca 90 nye dyktige medarbeidere. Aarhus arkitekterne skiftet navn til LINK arkitektur A/S 27. februar 2017.

'
image_caption string 'Norge skal ha et nytt klinikkbygg til kreftbehandling og vil forsette som spesialisert kreftsykehus i Norge. Illustrasjon: LINK arkitektur'
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
subjects array Array(1)
>subject array Array(4)
>>0 string 'Architecture'
>>1 string 'Architecture'
>>2 string 'Health Care, Health Service'
>>3 string 'Health, Health Care, Pharmaceuticals'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(2)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 1026109
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 71446
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>image array Array(1)
>>0 array Array(31)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1026109
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/radiumhospitalet-kreftsenter-i-oslo-1026109'
>>>published_at string '2017-03-09 14:30:00'
>>>created_at string '2017-09-01 14:03:00'
>>>updated_at string '2017-09-01 14:08:27'
>>>position string 122
>>>header string 'Radiumhospitalet - Kreftsenter-i-Oslo'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur'
>>>image_name string 'Kreftsenter-i-Oslo'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 1074410
>>>image_dimensions string '2560 x 1408'
>>>image_license string 'Creative Commons erkännande, inga bearbetningar'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1026109/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/il78pcqdv2g52qrvpixq.jpg'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 71446
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/71446'
>>>published_at string '2017-03-09 14:27:30'
>>>created_at string '2017-03-09 14:27:30'
>>>updated_at string '2017-03-09 14:27:32'
>>>position string 24
>>>name string 'Mette Dan-Weibel'
>>>title NULL
>>>specialist string 'Direktør for Helse og omsorg'
>>>phone string '+45 702 44 000'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'mdw@linkarkitektur.dk'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'helse og omsorg'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(3)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(7)
Attribute Type Value
type_of_media string 'pressrelease'
id string 1848589
title string 'Utvikling-av-spesialisert-kreftsenter-i-Oslo'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Utvikling av spesialisert kreftsenter i Oslo'

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør for Helse og omsorg
Mob:
+45 702 44 000
mdw@linkarkitektur.dk