Nyheter

aarhus arkitekterne blir til LINK arkitektur

LINK arkitektur har kontorer i Bergen, Fredrikstad, Oslo, Trondheim, Stavanger, Stord, Falköping, Lidköping, Malmö, Stockholm, Trollhättan, Umeå, København og Aarhus

aarhus arkitekterne blir til LINK arkitektur

2017-02-27

aarhus arkitekterne a/s har den 27. februar 2017 skiftet navn til LINK arkitektur A/S, og har dermed blitt en fullintegrert del av en stor skandinavisk LINK-familie. ”Danske kunder kan se fram til samarbeidet med en proaktiv arkitektvirksomhet med kapasitet og kompetanse til å utvikle høyt spesialiserte løsninger,” sier adm. direktør Tommy Falch.

”Vi gleder oss til å ha hele Norden som arbeidsfelt og vise hvorfor vi i fellesskap er blant de aller beste til å planlegge, designe og realisere arkitektur som gjør en forskjell,” uttaler adm. direktør Tommy Falch om fusjonen og navneskiftet.

Han har sammen med de nå tidligere medarbeiderne fra aarhus arkitekterne øvd seg på å si ”LINK arkitektur” siden fusjonen i desember. Nå er dagen kommet. Navneskiftet er en realitet.

Utvikling av eksisterende markeder og satsning på nye

De to kontorene i Danmark har med fusjonen skapt en av Skandinavias største arkitektvirksomheter.aarhus arkitekterne tilfører markedsledende ekspertise innenfor helse og omsorg og storskala-prosjektstyring, og LINK arkitektur bidrar med en sterk posisjon innen segmenter som urbanisme, boliger, skoler, hoteller og landskap. Synergieffekten mellom de to virksomhetene vil sikre kunder og samarbeidspartnere nye utviklingsmuligheter.

Fusjoneringen betyr at LINK arkitektur øker sitt engasjement betydelig innenfor en rekke segmenter på det danske markedet. Den nye organisasjonen samler de sterkeste kompetansene på flere felt og skaper et slagkraftig faglig arkitektmiljø på tvers av landegrensene.

Som markedsledende innenfor helse og omsorg, har vi gjennom flere år bevist at vi kan styre store kompliserte prosjekter sikkert i mål. Den erfaringen vil vi nå videreutvikle, sammen med en rekke nye områder hvor etterspørselen på nytenkning og stabilitet også er stor”, sier viseadministrerende direktør Kirsten Anker Sørensen.

Fortsatt i drift

Tommy Falch, grunnlegger av aarhus arkitekterne, fortsetter sitt arbeid som administrerende direktør i LINK arkitektur Danmark i tett samarbeid med Kirsten Anker Sørensen, som fortsetter som viseadministrerende direktør. Partnerne i aarhus arkitekterne fortsetter i sine ledende stillinger. De to eksisterende kontorerene i Aarhus og København jobber nå videre som LINK arkitektur Danmark og alle medarbeidere vil fortsatt stå til rådighet for kunder og samarbeidspartnere i både igangsatte og nye oppgaver.


Etter at LINK arkitektur AS kjøpte 100 prosent av aksjene, overtok de den 12. desember 2016 aarhus arkitekterne. Med dagens navneendring tas siste skritt i sammenslåingen av disse to arkitektkontorene. LINK arkitektur har nå mer enn 450 medarbeidere fordelt på 15 kontorer i Danmark, Norge og Sverige, og er dermed en av Skandinavias største arkitektvirksomheter.

Kontaktperson

Kirsten Anker Sørensen
Viceadministrerende direktør Danmark
Mob:
+45 277 30 208
kas@linkarkitektur.dk
Tommy Falch
Administrerende direktør, Danmark
Mob:
+45 202 24 422
tf@linkarkitektur.dk