Nyheter

LINK arkitektur konkurrerer om kontoreiendom i Södra Värtan

Visualisering av Norra Djurgårdsstaden av Stockholms stad/Dynagraph

LINK arkitektur konkurrerer om kontoreiendom i Södra Värtan

2016-05-26

I internasjonal konkurranse med arkitektkontor fra Sverige, Danmark, Nederland og Kino, er LINK arkitektur valgt ut av Bonnier Fastigheter som ett av 4 team til det parallelle oppdraget om tre kontoreiendommer i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Industrihavnen i Norra Djurgårdstaden forvandles nå til en urban og bærekraftig bydel, og Bonnier Fastigheters visjon for oppdraget er et bærekraftig, attraktivt byrom og levende hus med høy internasjonal attraksjonsverdi. Det parallelle oppdraget omfatter 3 prestisjefulle tomter på til sammen 71 000 m2 som definerer flere viktige byrom; bryggens indre byrom, pirens ytterste kaifront, omkringliggende parker og det kollektivtrafikktette torget.

Bonnier Fastigheters uttalelse ”Vår ambition var att välja en sammansättning av team med bred erfarenhet inom stadsplanering kombinerat med hög arkitektonisk verkshöjd och internationella influenser”

En viktig del av prosjektet er urbanisme, hvor man helt fra de tidlige fasene arbeider med forutsetninger for å skape et levende og integrert by og bydel. Flere ulike fagområder kobles inn, og det er et stort fokus på sosial og miljømessig bærekraft som holder seg over tid. LINK arkitekturs egen satsning på urbanisme ledes i likhet med dette prosjektet av Sissel Engblom, som har over 20 års erfaring med urbane konseptutviklingsprosjekter.

-Vi ser frem til et spennende oppdrag sammen med Bonnier Fastigheter, Stockholm by, og ikke minst de tre andre teamene: Tham & Videgård, AIX/DPS og BIG, sier Sissel.