Nyheter

Nordskag oppvekstsenter på Frøya åpner i dag

Nordskag oppvekstsenter på Frøya åpner i dag

2016-02-18

I dag er det åpningsfest ved Nordskag Oppvekstsenter på Frøya. Oppvekstsenteret består av barnehage med to stk. småbarnsavdelinger, en avdeling for store barn, SFO og barneskole. Senteret har vært stengt i et års tid og har blitt ombygget og tilbygget slik at arealet er doblet til ca 1500 m2. LINK arkitektur har vært arkitekter for prosjektet i samarbeide med Sweco i felles prosjekteringsgruppe. LINK landskap har prosjektert nye utearealer som også har blitt betydelig oppgradert.

Anlegget er prosjektert med tydelige innganger for alle avdelinger og med et nytt stort fellesareal. Sweco har prosjekter nye tekniske anlegg slik at disse er oppgradert til gjeldende TEK.

LINK arkitektur sin målsetning har vært å skape et velfungerende, oppvekstsenter med en tydelig identitet. Vi har spesielt vektlagt å skape gode sosiale arenaer og muligheter for et allrom – et hjerte – i anlegget som også vil fungere til mange typer samlinger utom ordinær skoletid, sier sivilarkitekt Gunnar Næss i LINK arkitektur, Trondheim.

Arkitektonisk uttrykk

Form og materialbruk er videreført i tilbyggene, som er gitt et moderne uttrykk i samspill med eksisterende bygg.

Hovedinngang for ansatte og besøkende er på nordsiden av bygget mens adkomst for elever skjer via separate inngang for hvert trinn og for barnehage.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no