Nyheter

LINK arkitektur og Multiconsult vant konkurransen om nytt Hurtigrutemuseum

LINK arkitektur og Multiconsult vant konkurransen om nytt Hurtigrutemuseum

2015-09-25

Hadsel kommune planlegger å bygge nytt museum for Hurtigruten som også skal være et vernebygg for hurtigruteskipet MS Finmarken, et bygg som vil bli lagt merke til langt utenfor Norges grenser.

Museumsanlegget vil bestå av tre hoveddeler. Det nye muset skal gi rom for nye lokaler til dagens hurtigrutemuseum, en egen avdeling for til en større bevart del av overbygget til DS (Dampskibet) Finmarken fra 1912 med salong, trapperom og lugarer intakt, og et museum og opplevelsessenter rundt MS Finmarken fra 1956. Dette skipet er allerede tatt vare på og står på land i Stokmarknes.

Skipene som begge bar navnet Finmarken tilhørte Vesterålens Dampskipsselskap, der grunnlegger Rickard With var en av pådriverne for å få etablert en hurtigrute langs Norskekysten. Hurtigruten ble startet opp i 1893.

-Dette er et drømmeprosjekt for et arkitektkontor, sier leder i LINK arkitektur Trondheim Gunnar Næss, som også ledet konkurransearbeidet i prosjektgruppen. –Hurtigrutetrafikken har stor betydning lokalt og nasjonalt og er en viktig turistattraksjon for Norge. Mange har et forhold til den gjennom sendingen «Hurtigruta minutt for minutt». Det blir spennende å fange denne felles historien i et bygningskompleks, fortsetter arkitekten.

Gunnar Næss har tidligere tegnet nybygget for Nasjonalt museum for musikk på Ringve og LINK arkitektur har tegnet flere museum hvor kyst kultur er i fokus, som Kystmuseet i Øygarden og båthallen på Hordamuseet i Bergen.

Lars Tomas Nordkil, oppdragsansvarlig hos Multiconsult, har uttalt at de ser frem til å utviklet dette bygget som blir krevende både når det gjelder prosjektering av bærekonstruksjoner, klimateknikk, akustikk og brannteknikk.

Museet er en del av Museum Nord og arbeidet skal bygge videre på en Masterplan utarbeidet av Sixsides AS for Museum Nord og Hurtigrutemuseet. Prosjektets samlede størrelse anslås til ca 3300 m2. Kontrakten er flerfaglig der LINK arkitektur og Multiconsult sammen ivaretar alle fag. Tilbudt tjeneste fra LINK arkitektur og Multiconsult oppnådde høyeste score på alle kriterier. Skisseprosjekt er planlagt ferdig primo januar 2016 og forprosjekt skal være ferdig medio april.

-LINK arkitektur og Multiconsult er svært godt fornøyd med å ha blitt valgt ut i en slik kompetansekrevende konkurranse, avslutter Næss som gleder seg til å ivareta arkitekt- og prosjekteringslederfunksjonen i gruppen. Masterplanen ligger til grunn for prosjektet, men vi har kunstnerisk frihet, samtidig som prosjektet skal tilpasses vær og lysforhold, geoteknikk og andre forhold. 

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no