Nyheter

Salget av LINK arkitektur er nå gjennomført

Salget av LINK arkitektur er nå gjennomført

2015-09-17

11 august 2015 ble nyheten om at Multiconsult ville overta alle aksjene i LINK arkitektur sluppet. Vi kan nå melde at transaksjonen er et faktum, og at Multiconsult den 15.09.2015 gjennomførte oppkjøpet som avtalt.

Multiconsult har vært den største eieren i LINK arkitektur siden 2008 og dette kjøpet er en naturlig videreføring av denne posisjonen.

Våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere vil ikke oppleve store endringer som følge av dette eierskiftet, og vi vil fremdeles være et skandinavisk selskap og merkenavn med hovedfokus på fagene arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur, plan og urbanisme.

Som et av skandinavias største arkitektselskap med 14 kontorer i Norge, Sverige og Danmark har vi en unik geografisk spredning og gjennomføringskraft som skal videreutvikles i årene fremover.

De 4 gründerne av LINK arkitektur fortsetter i de samme rollene de innehar i dag.

Fungerende adm. dir. Rolf Maurseth uttaler:

«Selskapet har fra vår første fusjon i 2000 mellom Lysaker Mølle i Oslo og Maurseth og Halleraker i Bergen og på Stord, vært gjennom en eventyrlig reise, og har nå en solid posisjon som et av de ledende arkitektmiljøene i Skandinavia.

LINK arkitektur består nå av 350 ansatte fra over 20 nasjoner. Det er alle disse som hver dag skaper alle de vakre bygg, plasser, parker, de gode rom som vi er så stolte av!

Fokus på ansatte, arbeidsmiljø, arkitektur og kvalitet har vært avgjørende for selskapets utvikling, ca. 50% av våre oppdrag er fra seire i arkitektkonkurranser. Denne kreativiteten vil vi ta vare på og videreutvikle.

Selskapet går nå inn i en spennende periode hvor strategier for konsernet frem til 2020 legges. Vi skal se inn i «glasskulen» og legge fundamentet for fremtidens arkitektkontor.

Jeg tror reisen videre vil bli like eventyrlig som ferden frem til i dag!»

Kontaktperson

Rolf Maurseth
Markedssjef, Sivilarkitekt
Mob:
+47 915 68 617
rm@linkarkitektur.no