Nyheter

LINK arkitektur og LINK landskap vant konkurransen om nytt Psykiatrisenter i Levanger

LINK arkitektur og LINK landskap vant konkurransen om nytt Psykiatrisenter i Levanger

2015-09-03

Helse Nord-Trøndelag planlegger både å bygge om eksiterende bygg og etablere et nytt bygg for psykiatri. Det nye bygget vil inneholde 3 avdelinger, en akuttavdeling, en almenpsykiatrisk avdeling og en alderspsykiatrisk avdeling. Det blir til sammen 34 sengerom. 4 av sengerommene vil ligge i en skjermet avdeling med egen adkomst.

Eksisterende bygg utgjør ca 7.000 m2, mens nybygget er på ca 3.000m2. Nytt bygg planlegges over to etasjer og kobles sammen med eksiterende bygg. Også uteområder inngår i prosjekteringen, både rundt nybygg, men også i det tunet som skapes ved at nybygget legges inn til eksisterende bygg, organisert som sammenhengende paviljonger. Samlet investeringsramme er satt til 192 millioner.

Det er Sykehusbygg som ivaretar prosjektledelse og brukerkoordinering for gjennomføringen.

Tilbudt tjeneste fra LINK arkitektur framsto samlet sett kvalitativt svært godt og oppnådde høyeste score på tilbudets ikke-pris kriterier. Samlet skilte tilbudet seg ut fra sine konkurrenter på disse punktene og tilbudets helhetlige og dybdeforståelse for fagfeltet ble av evalueringsgruppa ansett som svært god, fremgår det fra orienteringen om innstilling.

Kontrakten er flerfaglig der LINK arkitektur også ivaretar BIM-koordinering og Bygningsfysikk, med noe rådgivning innen energi og miljø.

Vi synes dette er et spennende prosjekt innenfor et fagområdet LINK har satset på og der vi besitter spesialkompetanse, bla ved vårt kontor i Stockholm, sier Gunnar Næss hos LINK arkitektur som leder LINK sitt team i Trondheim og som er PGL for prosjekteringsteamet.

De andre rådgiverfagene ivaretas av COWI, som kjenner byggene ved Levanger sykehus godt gjennom tidligere prosjekteringsoppdrag der.

Forprosjekt er planlagt ferdigstilt ila oktober.

LINK arkitektur er svært godt fornøyd med å ha bli valg ut i en slik kompetansekrevende konkurranse. Dette er helt i tråd med LINK arkitektur sin strategiske satsing innen prosjektering av helsebygg fremover, sier Næss.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no
Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no