Nyheter

LINK arkitektur vinner konkurranse om to utviklingsprosjekter i Oceanhamnen i Helsingborg

LINK arkitektur vinner konkurranse om to utviklingsprosjekter i Oceanhamnen i Helsingborg

2015-03-03

Avgjørelsen er nettopp tatt i konkurransen om hvem som skal utvikle de første prosjektene i Oceanhamnen i Helsingborg. LINK arkitektur har sammen med svenske Magnolia Bostad og islandske Batteríið vunnet to delprosjekter som tilsammen utgjør et helt kvartal på ca. 8.500 m2.

Kvartalet består av ni sammenhengende bygningsvolumener i 4-6 etasjer, sentrert rundt et felles gårdsrom. Hvert volum har sitt eget uttrykk, med tegl i varierte nyanser, forskjellige relieffstrukturer i fasadene og stor variasjon i detaljeringen. Inngangspartier, entréer og adkomstveier er preget av corténstål, som en referanse til den tidligere industrielle virksomheten i området.

  • Med dette designet har vi skapt et prosjekt som har en sterk karakter, men med klare referanser til byens boligtradisjoner og områdets industrihistorie, sier Marius Lorentzen, leder av Team København og ansvarlig for konkurransen.
  • Målet har vært å skape et fleksibelt system av mindre boenheter, rettet mot et bredt spekter av borgere. – Lyse leiligheter med en høy arkitektonisk kvalitet og med en husleie som er overkommelig for alle.

Gårdsrom og takterrasser utformes med en blanding av ferdig beplantede grønne områder. Videre vil det tilrettelegges for «urban farming» (kolonihager), vinterhager skjermet av glass, samt små private hager. Prosjektets beliggenhet helt ute ved havet, med den ene fasaden som strekker seg ut over kaikanten, har gitt en fantastisk mulighet til å arbeide med tilknytningen til vannet. Prosjektet er derfor utformet med flere mindre utemiljøer med direkte kobling til vannet; med sittetrapper ned til kanalen og utsikt til småbåthavnen.

  • Fellesarealer og offentlige uteområder er utformet med rike muligheter for utfoldelse på eget initiativ, som f.eks. i form av felles hagedyrkning på taket eller egen kajakkplass. Videre har fokuset vært på energieffektivitet og bæredyktighet. Prosjektet skal leve opp til kravene til passivhus, så vi har tenktenergisparende design og teknikk helt fra starten, tilføyer Marius Lorentzen.

Prosjektfakta:

’ Boligprosjekt 4A og 4B’

Ca. 8.100 m² boliger, fordelt på 110 leiligheter

Ca. 460 m² butikker, verksteder andre næringsarealer på gatenivå.

Ca. 2.500 m² underjordisk parkering

Konkurranseforslaget er utviklet av Team København. Videre bearbeiding og prosjekteringsoppgaven kommer, i likhet med mange av våre prosjekter, til å foregå i et nært samspill mellom kontorene i København og Malmö.

Bærekraft

Passivhusstandard. Konstruert ift. dagslysinnfall, med store vinduer. Kompakt bygning, høy isolering. Effektiv bruk av byggematerialer, med prefab og strukturer som minsker takhøyden. Bæredyktige materialer som tegl og betongtyper med lav CO2-belastning. Grønne tak med plass til «urban farming». Oppvarming, avkjøling og ’hot-fill’ via sjøvannspumpe. Avfallshåndtering og separate avløpssystemer for sort vann og grått vann. Gode forhold for syklister, delebiler i P-kjeller.