Nyheter

Ny plusshus-barnehage på Årvoll

Ny plusshus-barnehage på Årvoll

2015-02-25

LINK Arkitektur, Multiconsult og Erichsen & Horgen vinner åpen anbudskonkurranse om Kilden barnehage i Oslo med sitt forslag «FABELAKTIG».

Omsorgsbygg Oslo KF planlegger en ny basebarnehage med ti avdelinger på Årvoll. Barnehagen ligger i et etablert boligområde i nærhet til store friluftsområder og badedam.

Konkurranse om miljøvennlig konsept 
I 2014 lanserte Omsorgsbygg KF en Futurebuilt plusshus- konkurranse for barnehagen. Her ble det lagt vekt på et konsept tilpasset plusshus-ambisjonen og miljøambisjoner tilknyttet BREEAM-NOR sertifisering. Konseptet skulle i tillegg vise til gode planløsninger, høy kvalitet og spennende arkitektur.

Spennende utkast med barna og ansatte i sentrum
LINK arkitektur Oslo berømmer samarbeidet i teamet som har levert et fremtidsrettet prosjekt innenfor bærekraftige bygg og integrert energidesign. Visjonen har vært å «skape rom for bedre liv» med barna og ansatte i sentrum gjennom integrert energidesign, gode arkitektoniske løsninger og fokus på kvalitet, sier Solveig Erdahl leder av LINK arkitektur Oslo.

FABELAKTIG
Forslaget «FABELAKTIG» fra LINK Arkitektur, Multiconsult og Erichsen & Horgen ble vurdert av juryen som « .. et svært godt gjennomarbeidet prosjekt som oppnådde god score på samtlige underkriterier evaluert av evalueringskomitéen. Overordnet representerer Fabelaktiget konseptuelt spennende utkast som er godt tilpasset ambisjonen som plusshus.»

- Plusshus - konseptet blir viktig for å nå fremtidige klimamålene, sier Leif Øie, daglig leder i Erichsen & Horgen. Med dette oppdraget vil vi virkelig kunne vise gode utprøvde løsninger og samtidig skape et prosjekt der man produserer mer energi enn man faktisk bruker i et typisk driftsår

- Akkurat nå er energibruk i bygg det som bidrar mest til klimagassutslipp, og forbildeprosjekter med plusshuskonsept er helt avgjørende for byggebransjen. Når en stadig større grad av bygningsmassen skal oppnå nullutslipps- eller plusshus vil materialer bli den største bidragsyteren. Juryen har foretatt en god og helhetlig vurdering, og har verdsatt Fabelaktigs gjennomtenkte materialstrategi med materialer med lave klimagassutslipp og redusert materialbruk, sier Elisabeth Montgomerie, Multiconsults BREEAM-koordinator.