Nyheter

​LINK Arkitektur signerer Oslo Klimaavtale

​LINK Arkitektur signerer Oslo Klimaavtale

2015-02-13

LINK Arkitektur har onsdag 11.02.2015 i samvær av byrådsleder Stian Berger Røsland signert Oslo Klimaavtalen. For å klimamålene er det klimasamarbeidet «Næring for klima» etablert, et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen hvor det lokale næringslivet skal ta aktivt del i arbeidet med å nå disse målene.

Ved å signere Oslo klimapakt så lover virksomhetene ikke bare at de skal redusere klimagassutslipp i egen virksomhet, men også at de skal bidra til å redusere klimagassutslipp i andres virksomhet.

For LINK Arkitektur er dette en anledning til å bidra aktiv med vår kompetanse til å skape bærekraftige løsninger innenfor arkitektur, plan, interiør og landskap. I tillegg forplikter denne avtalen også LINK Arkitektur som bedrift til å ta klimautslipp på alvor innenfor egen bedrift.

«Vi ser at vi som arkitektbedrift har stor påvirkning på å redusere klimagassutslippene i våre prosjekter» forteller Ferry Smits, leder for LINK Teknikk & Miljø. «Arkitekter kan ved å ta de riktige beslutningene rundt materialvalg, utforming av bygg og landskap redusere klimagassutslippene betydelig uten at dette har stor betydning for kostnadene i prosjektet».

«Ved vårt kontor i Umeå har vi jobbet aktivt med å få redusert våre klimagassutslipp; fra interiør til drift, og er nesten klimanøytral. Dette kan være et flott utgangspunkt og eksempel prosjekt for hvordan vi i eget bedrift kan redusere vår klimagassutslippene», sier Siri Legernes, adm dir i LINK arkitektur AS.