Nyheter

Grorudparken vant Damkrona 2014

Grorudparken vant Damkrona 2014

2014-11-17

LINK Landskap har sammen med Multiconsult og ÅF Lighting utformet Grorudparken fra Ammerud til Grorud stasjon.

Prisen ‘Damkrona 2014’ ble utdelt 13.11.2014 på NTNU i Trondheim.

Ivar F. Nielsen for LINK Landskap, Johan Steffensen og Jørgen Lysgård fra Vann- og avløpsetaten i Oslo, samt Richard Dumcumb fra Multiconsult mottok prisen under NNCOLDs årlige fagseminar.

Damkrona er NNCOLD’s hederspris til anlegg i vassdrag.

Formål for å utdele prisen er å stimulere til gode tekniske, landskapsmessige og miljømessige løsninger ved utforming og bygging av anlegg i vassdrag.