'LINK Landskap har sammen med Multiconsult og ÅF Lighting utformet Grorudparken fra Ammerud til Grorud stasjon. Prisen ‘Damkrona 2014’ ble utdelt 13.11.2014 på NTNU i Trondheim. Ivar F. Nielsen som har vært prosjektleder på Grorudparken, mottok prisen sammen med blant annet Byggherrerepresentant fra Vann- og avløpsetaten, Johan Steffensen. Damkrona er NNCOLD’s hederspris til anlegg i vassdrag. '
Nyheter

Grorudparken vant Damkrona 2014 - test

Grorudparken vant Damkrona 2014

LINK Landskap har sammen med Multiconsult og ÅF Lighting utformet Grorudparken fra Ammerud til Grorud stasjon.

Prisen ‘Damkrona 2014’ ble utdelt 13.11.2014 på NTNU i Trondheim.

Ivar F. Nielsen for LINK Landskap, Johan Steffensen og Jørgen Lysgård fra Vann- og avløpsetaten i Oslo, samt Richard Dumcumb fra Multiconsult mottok prisen under NNCOLDs årlige fagseminar.

Damkrona er NNCOLD’s hederspris til anlegg i vassdrag.

Formål for å utdele prisen er å stimulere til gode tekniske, landskapsmessige og miljømessige løsninger ved utforming og bygging av anlegg i vassdrag.

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no