Nyheter

Grorudparken vant Damkrona 2014

Grorudparken vant Damkrona 2014

LINK Landskap har sammen med Multiconsult og ÅF Lighting utformet Grorudparken fra Ammerud til Grorud stasjon.

Prisen ‘Damkrona 2014’ ble utdelt 13.11.2014 på NTNU i Trondheim.

Ivar F. Nielsen for LINK Landskap, Johan Steffensen og Jørgen Lysgård fra Vann- og avløpsetaten i Oslo, samt Richard Dumcumb fra Multiconsult mottok prisen under NNCOLDs årlige fagseminar.

Damkrona er NNCOLD’s hederspris til anlegg i vassdrag.

Formål for å utdele prisen er å stimulere til gode tekniske, landskapsmessige og miljømessige løsninger ved utforming og bygging av anlegg i vassdrag.

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no