Nyheter

Innsikt: I bresjen for et bærekraftig leiemarked

Totalrenovering av LINK Arkitekturs kontorbygg i Kirkegata 4 tilfredsstiller kravsområder på godt til høyt nivå. Foto: Hundven Clements.

Innsikt: I bresjen for et bærekraftig leiemarked

2020-11-03

LINK Arkitektur er hovedforfatter av en ny kunnskapspakke for bærekraftige leiearealer av næringsbygg, som er utført for Grønn Byggallianse og med støtte fra Enova.

LINK Arkitektur arbeider langsiktig for et bærekraftig sam­funn og har gjennom Architects Declare* forpliktet seg til å styrke arbeidsmetoder for å skape arkitektur som har en mer positiv effekt på omverden. Et viktig ledd har vært å lede prosjektet som skal bane vei for et bærekraftig leiemarked.

Formålet med den nye kunnskapspakken for bærekraftige leiearealer er å redusere negative miljøbelastninger ved å stimulere markedet til å ta i bruk leietakerspesifikasjoner med økt fokus på bærekraft.

Kunnskapspakken er utviklet og forfattet av Arne Førland-Larsen fra Link Arkitektur i samarbeid med Anne Solgaard og Linn Palm fra Grønn Byggallianse.

- Et bærekraftig næringsbygg skal være bra for både helsa, miljøet og lommeboka. Det innebærer at både utleier og leietaker i samarbeid må bestemme og balansere bærekraftmål og -krav. Denne kunnskapspakken vil kunne være et nyttig verktøy i prosessen, sier Arne Førland-Larsen, leder for Bærekraft i LINK Arkitektur.

Kunnskapspakken vil være en nyttig veileder for næringsmegler, utleier og leietaker for å definere krav til helse og miljø ved utleie av kontorer. Dokumentet innebærer også et funksjonelt metodeverktøy som vil være til hjelp for å stille krav og få rett dokumentasjon av ønsket kvalitet innen følgende områder:

  1. Inneklima og helse
  2. Driftskostnader
  3. Miljøprofil
  4. Adkomstmuligheter og lokalisering
  5. Sirkulære bygg og komponenter
  6. Felleskap og inkludering
  7. Mulighet for oppgradering / reparasjon under leieperioden
  8. Sikkerhet

Klikk her for å se Kunnskapspakke for bærekraftige leiearealer.

Kontaktperson

Arne Førland-Larsen
Leder for Team Bærekraft
Mob:
+47 957 86 601
afl@linkarkitektur.no