Nyheter

Innsikt: ​Tidevannsfontenen i Bodø – et kystlandskap i miniatyr

Foto: LINK arkitektur

Innsikt: ​Tidevannsfontenen i Bodø – et kystlandskap i miniatyr

2020-06-29

I disse dager gjenåpner Rådhusparken og Solparken i Bodø, etter tre år med planlegging og renovering. Til sammen skal parkene fremstå som Bodøs folkepark – et sted for alle! Det skal fortsatt være plass til store arrangementer som Oppturfestivalen samtidig som man kan finne sine egne favorittsteder, enten det er for å leke, trene eller bare nyte.

En av hovedattraksjonene i folkeparken er Tidevannsfontenen. Den erstatter et tidligere rektangulært basseng hvor den folkekjære skulpturen av Hvalrossen stod. Hvalrossen har en sentral plass i byen og hos Bodøs befolkning, og å bevare denne i parken har vært et sterkt ønske fra befolkningen.

-Endelig kan vi se resultatet av det spennende og givende arbeidet som er lagt ned i utviklingen av Bodøs nye folkepark, sier en stolt Anne Pia Møllenhus, leder LINK Landskap. Bak arbeidet med Tidevannsfonten ligger det mange timer med kreative prosesser og detaljarbeid. Landskapsarkitekt Johann Sverrisson har tegnet fontenen med millimeterpresisjon. Å se Tidevannfontenen endelig komme til liv, er helt spesielt for alle involverte, sier Anne Pia.

Fontenen har en særegen historie, og med inspirasjon fra tidevannet og lokal kystnatur i Salten, har LINK arkitektur stått for designet. Fontenen i seg selv er et kystlandskap i miniatyr. Vannet flommer og trekker seg tilbake som flo og fjære, slik som i naturen. Svabergene oversvømmes av fossende, virvlende vann ved flo, og etterlater seg stille, glitrende vannkulper i forsenkningene når vannet trekker seg tilbake. Som sentralt motiv finner vi også Saltstraumen - en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer, skapt av de store forskjellene på flo og fjære i området. Når vannflommen opphører og vannet siver unna, etterlates det en stille film av vann som speiler himmelen og domkirkens klokketårn.

Fontenen viser på en stilisert måte disse naturfenomenene med sin utforming og vannføring, og Tidevannsfontenen ble derfor et naturlig navnevalg.

-Som etterfølger av det gamle bassenget er vårt håp at Tidevannsfontenen kan gi glede og positive opplevelse til befolkningen og besøkende i Bodø, og en leken arena for plaskende barn gjennom sommerhalvåret. Et svaberg i Rådhusparken hvor Hvalrossen av skulptøren Ole Holand har fått ett nytt hjem i sine rette omgivelser, avslutter Anne Pia.

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Design «Tidevannsfontenen»: LINK arkitektur AS ved Johann Sverrisson.

Fonteneteknikk: Fontene Teknikk ved Tommy Holt

Materiale: Granitt

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no