Nyheter

​LINK skaper verdens beste skole når det regner

Illustrasjon: LINK arkitektur

​LINK skaper verdens beste skole når det regner

2020-04-30

Hvordan får man barna til å leke ute i et klima der det i snitt regner hver tredje dag? I Torslanda, like utenfor Gøteborg, planlegges det nå en ny barneskole for om lag 600 barn som skal stå klar til høsten 2022. Utemiljøet har stått sentralt, og regnet er prosjektets hovedressurs.

LINK i Sverige og Norge jobber sammen om å utvikle verdens beste skole når det regner – en skoleder barna kan lære om vannets egenskaper gjennom lek og erfaring. Skolens utforming hyller vårt nordiske klima, utformingen av uteområdene bruker regnvannet som et lekent og pedagogisk element med hensyn til læring om klima, økologi og vannets betydning i naturens kretsløp. Barna får kunnskap om klimaendringer og hvordan vannet endrer seg over tid og påvirker våre omgivelser.

Det varierende taklandskapet og fasadeutformingen bidrar til at barna enkelt kan orientere seg. Inngangspartiet skal føles imøtekommende med prioritet for gående og syklende. LINK har skapt en trygg, leken og lærerik skole inspirert av vannets naturlige kretsløp, dets kraft og betydning for alt levende.

Fra den første regndråpen faller på taket, flyter regnvannet som enblå tråd gjennom området. Skolegårdens hovedelement er «elven» - et buktende elveløp i miniatyr som leder overvannet gjennom skolegården og ut i et deltalignende og opplevelsesrikt naturområde med «isfjell», våtmark, rik vegetasjon og spennende terrengformer.

Med regnet som utgangspunkt og en kreativ tilnærming har Gøteborg Kommune sammen med LINK vist hvordan vann kan være en ressurs som bidra til rike opplevelser og økt kunnskap. Torslanda skole vil bli et spennende møtested med opplevelser for alle!

«Filmen er utarbeidet av LINK arkitektur for Lokalförvaltningen, Göteborg Stad, i forbindelse med prosjektet Torslandaskolan F-6». Prosjektet er en del av jubileumsinitiativet Rain Gothenburg med mål om å skape verdens beste skole når det regner.»

https://www.youtube.com/watch?v=8XxQI9wGVLs

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no