Nyheter

​Innsikt: Bedre liv på Campus

Foto: Hundven-Clements Photography

​Innsikt: Bedre liv på Campus

2020-02-12

I samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) har LINK jobbet med å skape trygge og gode lokaler som fremmer trivsel og tilrettelegger for sosiale samvær på Campus. Bakgrunnen for arbeidet har vært fokus på studenter og ensomhet.

LINK arkitektur har hatt ansvar for rehabilitering av flere institutter, studieverksteder, bibliotek og kantine som har blåst nytt liv i Campus som knutepunkt og samlingssted for studentene. Rehabiliteringen har resultert i mer innbydende lokaler og romløsninger med komfortable, tidsriktige og bærekraftige interiørvalg som skal fremme sosiale møteplasser.

Bakgrunnen for flere av prosjektene var en landsomfattende studentundersøkelse* med 50 000 respondenter som avdekket at én av tre studenter sliter med ensomhet og isolasjonsfølelse. Overgang til voksenlivet, der kravene er høyere og nye sosiale nettverk skal etableres, kan være vanskelig. De er i en sårbar posisjon, kanskje i en ny by, på et studiested hjemmefra, uten nettverk.

Resultatene fra undersøkelsen dannet utgangspunktet når interiørarkitektene i LINK arkitektur startet samarbeidet med UiS. Camilla Songe-Møller, gruppeleder Team Stavanger, understreker at Campus først og fremst skal være et trygt og godt sted å være.

– Vi har hatt fokus på å skape et sted der studentene vil trives og ønsker å bli værende, også etter at forelesningene er over. Studentene, som ofte sitter hjemme på nett, skal føle trygghet og velvære på Campus i en sosial setting, i samspill med andre mennesker. Vi ville tilrettelegge for at det igangsettes samtaler, skapes gode møteplasser og nye bekjentskaper, forklarer Camilla Songe-Møller i LINK arkitektur.

Gjennom brukermedvirkning har LINK lyttet til studentenes behov for å danne et godt grunnlag for å skape optimale studieplasser og arbeidsplasser. Intensjonen er at innredning av løst og fast inventar skal skape samhold. Interiør handler om mer enn inventar og skal gjenspeile UiS’ verdier og identitet. Møbler og interiør skal innby til samtaler og trygghet: langbord, krakker og varme hjemlige soner. Gode rom i et læringsmiljø skal invitere til aktiviserende læring og undervisning, og ikke minst gode samlingssteder der man føler man er del av noe.

  • LINKs visjon er å skape rom for bedre liv, og vi søker alltid å sette mennesket i sentrum.
  • Vi må sette oss inn i brukernes verden og forstå hva som skaper trygghet for ungdommene. Jobben er så å skape gode arealer for alle som ønsker å være sosiale og ta del i felleskapet, og også for dem som ønsker å trekke seg tilbake for ro eller konsentrasjon. Både de ekstroverte og de introverte skal finne sin plass. Visse romlige omgivelser gir studentene følelsen av å høre til og definerer hva som gjør at de føler seg vel, utdyper Songe-Møller.

Tidligere leder for Studentorganisasjonen StOr, og nåværende studentrepresentant i Universitetsstyret ved UiS, Cathrine Johanne Sønvisen, har jobbet tett med LINK arkitektur i flere av prosessene:

-Det har vært godt å jobbe sammen med noen som forstår oss, noen som tar studentene på alvor og lytter til våre ønsker. Vi har samarbeidet godt gjennom flere prosjekter. Utfordringene forbundet med ensomhet, som ble avdekket i Studentundersøkelsen, har vært et fokusområde. Vi synes det var bekymringsverdig at én av tre studenter faktisk er ensomme, og sammen med læringsmiljøutvalget ble flere tiltak diskutert, deriblant å skape uformelle sosiale møteplasser for studentene, både på dagtid og kveldstid. Dessverre har ikke alle planer blitt realisert, på grunn av økonomien, sier Sønvisen. Men det vi har lykkes med har blitt svært bra.

*) Studentenes helse og trivselsundersøkelse for 2018 (SHOT- undersøkelsen ble gjennomført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnaden SiO, Sit og Sammen.

Kontaktperson

Camilla Songe-Møller
Gruppeleder Team Stavanger, Interiørarkitekt MNIL
Mob:
+47 920 25 550
csm@linkarkitektur.no