Nyheter

Kirsten Anker Sørensen blir ny konsernsjef i LINK arkitektur

Kirsten Anker Sørensen blir ny konsernsjef i LINK arkitektur.

Kirsten Anker Sørensen blir ny konsernsjef i LINK arkitektur

2019-10-28

LINK arkitektur henter ny konsernsjef fra egne rekker og ansetter Kirsten Anker Sørensen som ny konsernsjef fra 1. november 2019. Anker Sørensen utpekes samtidig til ny konserndirektør arkitektur i morselskapet Multiconsult ASA.

Sørensen er i dag administrerende direktør i LINK arkitektur Danmark og vil i fremtiden kombinere denne stillingen med konsernsjefrollen.

-Kirsten fremstår som en svært dyktig leder og jeg er glad for at hun har takket ja til å bli konsernsjef for LINK arkitektur. Hun har lang erfaring med å lede arkitekter og kjenner bransjen godt. Hun nyter høy anseelse i egen organisasjon og er svært reflektert på områder som også er viktige for vår ingeniørvirksomhet fremover. Hun vil være et godt tilskudd til Multiconsults konsernledelse, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Kirsten Ankers Sørensen har 20 års ledererfaring fra ulike virksomheter og har vært ansatt i LINK arkitektur siden 2015. Hun er utdannet Cand. merc i industriell design og internasjonal økonomi ved Handelshøyskolen i København. Hun var interim adm. direktør i LINK Danmark frem til oppkjøpet av aarhus arkitekterne høsten 2016. September 2017 tok hun over hovedansvaret for LINK Danmark og gikk samtidig inn i konsernledelsen i arkitektselskapet.

-Jeg er stolt og glad over å bli utpekt til konsernsjef for LINK-selskapene i Norge, Sverige og Danmark. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med løfte selskapet videre sammen med alle våre dyktige medarbeidere. Med 500 medarbeidere i Skandinavia er vi en unik virksomhet, med stor mulighet for å ta en aktiv samfunnsrolle og skape fremtidsrettet arkitektur, sier Kirsten Anker Sørensen.

LINK arkitektur ønsker å realisere et enda større potensial for verdiskapning innen helhetlig planlegging av komplekse bygg, spesielt sykehusbygg som er selskapets kjernekompetanse basert på flere tiårs opparbeidet ekspertise.

Økonomidirektør i LINK arkitektur, Martha Bergh Lunde, har midlertidig fungert som både konsernsjef i LINK arkitektur og adm. direktør for LINK arkitektur Norge etter at konsernsjef Leif Øie sluttet i selskapet 31. august. Hun fortsetter å fungere i rollen som adm. direktør for LINK arkitektur Norge til en permanent løsning er på plass.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'news'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 385648
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/kirsten-anker-soerensen-blir-ny-konsernsjef-i-link-arkitektur-385648'
published_at string '2019-10-28 08:52:50'
created_at string '2019-10-28 08:49:49'
updated_at string '2019-10-28 08:52:50'
header string 'Kirsten Anker Sørensen blir ny konsernsjef i LINK arkitektur'
summary string 'LINK arkitektur henter ny konsernsjef fra egne rekker og ansetter Kirsten Anker Sørensen som ny konsernsjef fra 1. november 2019. Anker Sørensen utpekes samtidig til ny konserndirektør arkitektur i morselskapet Multiconsult ASA.'
body string '

LINK arkitektur henter ny konsernsjef fra egne rekker og ansetter Kirsten Anker Sørensen som ny konsernsjef fra 1. november 2019. Anker Sørensen utpekes samtidig til ny konserndirektør arkitektur i morselskapet Multiconsult ASA.

Sørensen er i dag administrerende direktør i LINK arkitektur Danmark og vil i fremtiden kombinere denne stillingen med konsernsjefrollen.

-Kirsten fremstår som en svært dyktig leder og jeg er glad for at hun har takket ja til å bli konsernsjef for LINK arkitektur. Hun har lang erfaring med å lede arkitekter og kjenner bransjen godt. Hun nyter høy anseelse i egen organisasjon og er svært reflektert på områder som også er viktige for vår ingeniørvirksomhet fremover. Hun vil være et godt tilskudd til Multiconsults konsernledelse, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Kirsten Ankers Sørensen har 20 års ledererfaring fra ulike virksomheter og har vært ansatt i LINK arkitektur siden 2015. Hun er utdannet Cand. merc i industriell design og internasjonal økonomi ved Handelshøyskolen i København. Hun var interim adm. direktør i LINK Danmark frem til oppkjøpet av aarhus arkitekterne høsten 2016. September 2017 tok hun over hovedansvaret for LINK Danmark og gikk samtidig inn i konsernledelsen i arkitektselskapet.

-Jeg er stolt og glad over å bli utpekt til konsernsjef for LINK-selskapene i Norge, Sverige og Danmark. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med løfte selskapet videre sammen med alle våre dyktige medarbeidere. Med 500 medarbeidere i Skandinavia er vi en unik virksomhet, med stor mulighet for å ta en aktiv samfunnsrolle og skape fremtidsrettet arkitektur, sier Kirsten Anker Sørensen.

LINK arkitektur ønsker å realisere et enda større potensial for verdiskapning innen helhetlig planlegging av komplekse bygg, spesielt sykehusbygg som er selskapets kjernekompetanse basert på flere tiårs opparbeidet ekspertise.

Økonomidirektør i LINK arkitektur, Martha Bergh Lunde, har midlertidig fungert som både konsernsjef i LINK arkitektur og adm. direktør for LINK arkitektur Norge etter at konsernsjef Leif Øie sluttet i selskapet 31. august. Hun fortsetter å fungere i rollen som adm. direktør for LINK arkitektur Norge til en permanent løsning er på plass.

'
image_caption string 'Kirsten Anker Sørensen blir ny konsernsjef i LINK arkitektur. '
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/o2xvl9gvvcc8mjewemra.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/o2xvl9gvvcc8mjewemra.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/o2xvl9gvvcc8mjewemra.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/o2xvl9gvvcc8mjewemra.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/o2xvl9gvvcc8mjewemra.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/o2xvl9gvvcc8mjewemra.jpg'
subjects array Array(1)
>subject array Array(4)
>>0 string 'Arkitektur'
>>1 string 'Bygg, fastighet'
>>2 string 'Arkitektur'
>>3 string 'Hållbarhetsfrågor/CSR'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(1)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 51400
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(1)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 51400
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/51400'
>>>published_at string '2015-03-10 14:50:00'
>>>created_at string '2015-03-10 14:47:16'
>>>updated_at string '2020-03-13 08:10:21'
>>>position string 91
>>>name string 'Martha Bergh Lunde'
>>>title string 'Konstituert administrerende direktør'
>>>specialist NULL
>>>phone string '+47 410 40 822'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'mbl@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(3)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(5)
Attribute Type Value
type_of_media string 'news'
id string 385648
title string 'Kirsten-Anker-Sorensen-blir-ny-konsernsjef-i-LINK-arkitektur'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Kirsten Anker Sorensen blir ny konsernsjef i LINK arkitektur'

Kontaktperson

Martha Bergh Lunde
Konstituert administrerende direktør
Mob:
+47 410 40 822
mbl@linkarkitektur.no