Nyheter

Martha Bergh Lunde er konstituert konsernsjef i LINK arkitektur

Martha Bergh Lunde er konstituert konsernsjef i LINK arkitektur

2019-08-28

Økonomidirektør Martha Bergh Lunde går midlertidig inn i rollen som konsernsjef i LINK arkitektur. Prosessen med å finne en fast erstatter etter Leif Øie er i gang.

31. august forlater Leif Øie LINK arkitektur etter tre og et halvt år i sjefsstolen. Leif har fylt rollene som administrerende direktør i LINK arkitektur Norge og som konsernsjef i LINK arkitektur med ansvar for Skandinavia i tillegg til rollen som Konserndirektør Arkitektur i Multiconsult-gruppen.

Økonomidirektør Martha Bergh Lunde overtar alle rollene som en midlertidig løsning i en interimperiode. Martha Bergh Lunde har ni års erfaring fra LINK og har deltatt i konsernledelsen og ledergruppen i Norge. Hun har tidligere erfaring som økonomidirektør og viseadministrerende direktør i Smart Club, samt som Prosjektdirektør i CG Holding. Martha er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Prosessen med å finne ny person til å fylle disse rollene er godt i gang og ivaretas av Styreleder Grethe Bergly.

– Med Martha har vi funnet en god løsning for LINK inntil vi har funnet en permanent erstatter etter Leif Øie. Jeg vil takka Martha for at hun har sagt seg villig til å lede LINK arkitektur i tiden fremover. Jeg ser at det vil være krevende å fylle alle rollene, men er overbevist om at Martha vil løse dette på en god måte, sier Styreleder Grethe Bergly.

Oslo 28 august 2019

Kontaktperson

Tove Lise Nordahl
Kommunikasjonssjef
Mob:
907 84 591
tln@linkarkitektur.no