Nyheter

Nytt psykiatribygg i Tønsberg åpner dørene

Dette er et stort løft for psykiatrien i Vestfold, sier prosjektdirektør for Sykehuset i Vestfold, Tom Einertsen. Foto: Hundven Clements Photography

Nytt psykiatribygg i Tønsberg åpner dørene

2019-05-10

11. mai er det åpen dag for det nye psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold. LINK arkitektur har vært ansvarlig for arkitektur, landskap og interiør med fokus på «helende arkitektur» som skal motivere og engasjere pasienten i helbredelsesfasen.

Psykiatribygget ved Sykehuset i Vestfold er på 12 000 kvadratmeter og inneholder sykehusfunksjoner innen psykisk helsevern.

- Målet har vært å skape et godt sted å være, for pasienter, pårørende og personale. Prosjektet har hatt fokus på at arkitekturen skal understøtte prosessen pasientene må gå igjennom, fra syk til frisk, og å skape omgivelser som skal motivere og engasjere pasienten i helbredelsesfasen, sier Morten Staubo hovedarkitekt for psykiatribygget for CURA-gruppen.

Sikkerhet og trivsel i fokus
Nybygget består av et kontor- og poliklinikkbygg for dagbehandling og et sengebygg som skal dekke behandlingstilbud for til sammen 50 pasienter. Psykiatribygget har en terapihage, takhage for alderspsykiatri og åpent atrium for pasientene. Sengebygget er et høysikkerhetsbygg med strenge krav til pasienters sikkerhet og trivsel.

- Bevissthet om brukerne har vært førende for utforming av bygget. Vi har vært i kontinuerlig dialog med pasienter og personalet for å tilrettelegge på best mulig måte. Pasientene er i en helt spesiell situasjon hvor interaksjon og sosialt samvær i trygge rammer er vesentlig. Personalet har en utfordrende arbeidshverdag hvor det er viktig å tilrettelegge for sikkerhet, gode rutiner og trivsel, sier Staubo.

Godt samarbeidPsykiatribygget er en del av en større utbygging på ca. 45.000 kvadratmeter ved Sykehuset i Vestfold som er planlagt fullført i 2021. Sykehusbyggingen gjennomføres av Sykehuset i Vestfold (Siv), Skanska og CURA-gruppen. CURA-gruppen står bak for- og detaljprosjektering, samt oppfølging i byggetid, og består av Bølgeblikk Arkitekter, LINK Arkitektur, Erichsen & Horgen og Multiconsult.

- Psykiatrien gleder seg til å ta i bruk de nye byggene som er blitt fantastisk fine. Dette er et stort løft for psykiatrien i Vestfold, sier prosjektdirektør for Sykehuset i Vestfold, Tom Einertsen.

Fakta om prosjektet:

  • Sykehuset i Vestfold (Siv), CURA-gruppen og Skanska, med sine tekniske underentreprenører gjennomfører prosjektet som ‘Integrated Project Delivery (IPD).
  • IPD er et samspillsformat utviklet for å heve effektivitet og minske konfliktnivå i bygg- og anleggsbransjen. Viktige prinsipper er tidlig involvering av alle parter, samt felles risiko- og beslutningstaking.
  • CURA-gruppen står bak for- og detaljprosjektering, samt oppfølging i byggetid, og består av partnerne Bølgeblikk Arkitekter, LINK Arkitektur, Erichsen & Horgen og Multiconsult.
  • Skanskas tekniske underentreprenørene Assemblin, Haaland Klima og Bravida har også vært med i IPD-gruppen helt fra begynnelsen.

Kontaktperson

Morten P. Staubo
Gruppeleder Team Oslo, Sivilarkitekt
Mob:
+ 47 930 31 129
mps@linkarkitektur.no