Nyheter

Innovativ baderomsløsning for sykehjem

Til neste år starter Bano produksjonen av de nye toalettene i en nybygget fabrikk på Sandane. Ill Bano

Innovativ baderomsløsning for sykehjem

2019-03-25

LINK, i samarbeid med Bano, vant innovasjonskonkurranse om baderom for sykehjem og omsorgsboliger. Formålet var å forske på bedre arealutnyttelse, men samtidig beholde god funksjonalitet og komfort. Nå går snart produksjonen i gang!

Innovasjonskonkurransen ble utlyst av Omsorgsbygg i samarbeid med NTNU og Nasjonalt program for leverandørutviklingen i 2017, og har i ettertid vært testet ut og gjennomgått analyser.

Jan Tore Lindskog i Omsorgsbygg har forklart at de ønsket å se med nye øyne på arealutnyttelse, samtidig som komforten skal beholdes. I sykehjem og omsorgsboliger er det også viktig at baderommene er fleksible og raskt kan tilpasses brukeren.

Innovasjonsprosjektet innebærer et nyutviklet 360 graders svingbart toalett, som gjør det enkelt å komme seg ut og inn av rullestol, samt lett tilgang til vask.

- Vi har jobbet for å deinstitusjonalisere uttrykket i løsningen for å oppnå en bedre pasient- og brukeropplevelse med en personlig sone for økt trivsel. Baderommet kan tilpasses etter egne ønsker og gjøres mer likt et hjemmemiljø. Forhøyde kontraster i fargepaletten vil være til god hjelp for svaksynte, forklarer Pontus Brusewitz, faglig leder for interiørarkitektene i LINK arkitektur. Det viktigste samfunnsmessige grepet er at vi i fremtiden vil kunne redusere arealene på handicap toalettene med 35 – 50 %. Dette vil ha store konsekvenser for hvordan vi planlegger fremtidens sykehjem, omsorgshjem og sykehus og hvordan vi prioriterer ressursbruk i disse prosjektene, utdyper Brusewitz.

Følgende vurderingskriterier ble lagt til grunn i innovasjonskonkurransen:

  •Optimal arealutnyttelse, herunder utvikling og forberedende forhold sammenliknet med eksisterende baderom
  •Fleksibilitet (muligheten til å endre løsning hurtig)
  •Gjennomførbarhet
  •Grad av innovasjon
  •Gjenkjennbar utforming, både visuelt og taktilt
  •Hygiene – Produkter, utforming, renhold
  •Estetikk og design
  •Tilgjengelighet på betjeningsutstyr (f.eks. støttehåndtak, toalettpapir etc.)
  •Dørløsning

Til neste år starter Bano produksjonen av de nye toalettene i en nybygget fabrikk på Sandane.

Kontaktperson

Pontus Brusewitz
Interiør, Faglig leder IARK
Mob:
+47 915 27 978
pb@linkarkitektur.no