Nyheter

Vant internasjonal miljøpris for beste offentlige byggeprosjekt

Nye Horten videregående skole, som åpner til skolestart til høsten, blir Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. Ill: Brick Visual

Vant internasjonal miljøpris for beste offentlige byggeprosjekt

2019-03-18

Horten videregående skole ble, som eneste norske prosjekt, nominert til BREEAM Awards 2019,  og vant i klassen for beste offentlige byggeprosjekt i London 4. mars.

Nye Horten videregående skole, som åpner til skolestart til høsten, blir Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. Skolen ligger i byparken Lystlunden i sentrum av Horten og er dimensjonert for 1200 elever og 200 ansatte.

Prosjektet blir selve skoleeksempelet på fremtidens skolebygg. Bygget skal være nyskapende og fremtidsrettet med tanke på miljøløsninger, og skal generere mer energi enn det forbruker. I mai 2018 kom sertifikatet som bekreftet at prosjektet er det første skolebygg i Norge som har oppnådd sertifiseringsnivået BREEAM Outstanding for design- og prosjekteringsfasen. I tillegg bygges skolen etter passivhus- og plusshusstandard.

Under den offisielle seremonien BREEAM Awards la juryen i sin begrunnelse særlig vekt på at prosjektet er innovativt og gir ringvirkninger utover selve bygget. Oppnåelsen av BREEAM Outstanding vil bane vei for videre innovasjon i energieffektive bygg i Norge.

LINK arkitektur har arbeidet i tett, tverrfaglig samspill med energi- og miljørådgivere for å oppnå målet om et energieffektivt plusshus med minimum 40% reduksjon av klimagasser ift referansebygg.

  • Vi er stolte over å være med på å skape Norges mest innovative og miljøfokuserte videregående skole og setter stor pris på den internasjonale anerkjennelsen, sier Grethe Brox-Nilsen, prosjektleder i LINK arkitektur. Etter snart fire års arbeid med prosjektet blir det spennende å se det ferdige resultatet til sommeren. Vi håper vi kan være med på å sette fokus på, og sette en ny standard for, bygging av fremtidige skoler sett i et miljøperspektiv, sier Brox-Nilsen.

BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) er verdens ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har høyere markedsverdi, høyere leieinntekter, større belegg, lavere driftskostnader, økt brukertilfredshet og redusert finansiell risiko.

Kontaktperson

Grethe Brox-Nilsen
Arkitekt
Mob:
+47 952 70 371
gbn@linkarkitektur.no