Nyheter

LINK vant oppdraget med områderegulering av Norges største byutviklingsprosjekt

Drammen havn - Foto: Terje Løchen

LINK vant oppdraget med områderegulering av Norges største byutviklingsprosjekt

2019-02-04

Eidos Eiendomsutvikling har tildelt oppdraget med områderegulering av den nye Fjordbyen på Lierstranda til en gruppering bestående av LINK arkitektur, Multiconsult og WSP Norge. Dette er Norges største byutviklingsprosjekt, og omfatter både boliger og næringsområder.

- Vi ser frem til oppgaven med stor entusiasme. Vi deler Eidos og Lier kommunes spennende ambisjoner for området, hvor forurenset grunn og nedlagt industri skal forvandles til attraktive urbane nabolag langs fjorden. Vår tverrfaglige prosjektgruppe stiller med solide erfaringer fra tilsvarende oppdrag i Norden, og skal levere fremtidsrettede løsninger som legger til rette for et attraktivt og urbant sted å bo og jobbe. Spenstige visjoner og realistiske løsninger skal legge grunnlaget for den nye Fjordbyen der Folk, fjord og fremtid møtes», sier Sissel Engblom, leder for Team Urban i LINK arkitektur.

Ferdig utbygd skal Fjordbyen ha plass til 20 000 arbeidsplasser og 20 000 beboere. Eidos Eiendomsutvikling AS er den største grunneieren på Lierstranda og leder arbeidet med utviklingen av Fjordbyen. Områdereguleringen inklusive konsekvensutredninger og detaljregulering på deler av arealene starter umiddelbart.

- Dette er et svært viktig prosjekt for region by og samfunn og involverer alle fire team; bærekraft, urban, landskap og plan. Prosjektet startet 1. februar og vil pågå frem til vedtatt plan 1. juli 2021, utdyper Camilla Aakre, regiondirektør By og samfunn.

Fornøyd eiendomsutvikler

- Vi er meget fornøyd med det gode teamet som skal hjelpe oss i å regulere området. Partene i gruppen har tidligere vist at planer kan realiseres, noe som er særdeles viktig for å lykkes med en verdiskapende eiendomsutvikling, sier Torgeir Finnerud daglig leder i Eidos.

Eidos Eiendomsutvikling mottok tilbud fra 8 sterke team om kjøp av arkitekt og rådgivertjenester. Tilbyderne var meget kompetente med både nasjonal og internasjonal erfaring.

- Vi er nå enda et skritt nærmere å se Norges største byutviklingsprosjekt ta form. Områdereguleringen er selve «grovskissen» for fjordbyen, og helt sentral for det videre arbeidet. Vi har store ambisjoner for Fjordbyen, og nå skjer det mye fremover, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune.

Områdereguleringen inklusive konsekvensutredninger og detaljregulering på deler av arealene starter umiddelbart.

Fakta om Fjordbyen Lierstranda

Lier og Drammen kommuner inngikk i 2010 avtale om plansamarbeid for å utvikle et industri- og næringsområde på ca 1200 dekar på Lierstranda og Brakerøya til en fjordby med bolig, næring og offentlig bebyggelse.

Det er avtalt med Lier kommune at Eidos gjennomfører områdereguleringen, mens Lier kommune ivaretar sin rolle som planmyndighet og parallelt leder arbeidet med Kommunedelplan Samferdselsinfrastruktur. Drammen kommune vil også være en sentral premissgiver og bidragsyter. Eidos vil legge til rette for et godt samarbeid med alle grunneierne.

Nytt sykehus på Brakerøya og Drammen Helsepark på til sammen ca 200 000 m2 er starten for Fjordbyen og er viktige premissgivere for videre utvikling.

Realisering av Fjordbyen og Lierstranda vil pågå i flere tiår. Utvikling av Fjordbyen er en krevende byutviklingsprosess, med mange tunge avhengigheter, som nytt trafikknutepunkt, teknisk infrastruktur og internveier.

Kontaktperson

Camilla Aakre
Utviklingssjef Bolig
Mob:
+47 93018010
ca@linkarkitektur.no