Nyheter

Hedrende omtale til LINK arkitektur prosjekt Elsesro Brygge

I år er det åttende gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut. Elsesro Brygge fikk hendrende omtale. Foto: Hundven-Clements Photography

Hedrende omtale til LINK arkitektur prosjekt Elsesro Brygge

2018-12-03

Bergen kommune delte ut arkitektur- og byformingsprisen på den årlige byutviklingskonferansen som ble holdt i Grieghallen 30 november.

LINK arkitektur fikk hedrende omtale for sitt boligprosjekt Elsesro Brygge.

Her er juryens uttale til prosjektet

Med boligprosjektet Elsesro har arkitektene oppnådd kvaliteter ut over det vanlige i lignende prosjekter. Prosjektet er et resultat av en grundig foregående reguleringsprosess der naboene til prosjektet har medvirket på en fruktbar måte. Dette har bidratt til at prosjektet som ellers kunne blitt alt for dominerende i et antikvarisk bygningsmiljø har blitt vellykket, ved at bebyggelsesstrukturen er åpnet opp ved inngangen til Gamle Bergen fra sør. Med en bevisst bruk av varierte saltaksformer og teglfasader i en mørk tone, samt nennsom fargesetting av balkonger, er det omliggende historiske bygningsmiljøet hensyntatt, og tilhørigheten til dette er understreket. Nærheten til sjøen er utnyttet positivt, og utkragingen av deler av bygningskroppene er et modig grep.

Det er gledelig at et prosjekt av dette omfanget har oppnådd så mange gode opplevelseskvaliteter, og det kjennetegnes av en raushet i arkitektur og materialbruk som er forbilledlig. Alt i alt et eksempel til etterfølgelse.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no