Nyheter

Radisson Hotel Atlantic er nominert til Cityprisen Rogaland 2018

KLP/Rezidor står bak prosjektet Radisson Hotel Atlantic. LINK arkitektur er arkitekten, mens Backe er entreprenøren. Foto: Hundven-Clements Photography

Radisson Hotel Atlantic er nominert til Cityprisen Rogaland 2018

2018-11-13

Cityprisen deles ut til byggherre som strekker seg lenger med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter for å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder. Prosjektet skal gi området og allmennheten en verdi og det skal være miljø- og klimaeffektivt.

De tre nominerte til Cityprisen Rogaland 2018 er Sola Airport Arena, BGE Contemporary Art Gallery og Radisson Hotel Atlantic.

KLP/Rezidor står bak prosjektet Radisson Hotel Atlantic. LINK arkitektur er arkitekten, mens Backe er entreprenøren.

Før den omfattende renovering fremsto Hotel Atlantic som et sammensatt speilbilde av de tidsepoker bygget har gjennomgått. Det opprinnelige Hotel Atlantic stod ferdig 15.mai 1952 og i 1968 ble fire nye etasjer bygget på. I 1980 ble den nye St. Olavs fløy ferdigstilt.

Målsettinger for renoveringen har vært:

  • Å verne om den historiske verdien, om alle minner og opplevelser som knytter en stor del av Stavangers befolkning til Hotel Atlantic.
  • Å skape et moderne Hotel Atlantic med de fasiliteter og med den standard det forventes av et moderne hotell, men som med sin subtile eleganse og bruk av varige materialer stadig føles velkjent.
  • Å gi Hotel Atlantic en ny drakt slik at hotellet for de kommende generasjoner igjen blir rammen rundt merkedager og høytideligheter.

Det mest synlige utvendige grepet i hotellets eksteriør er etableringen av en ny resepsjon mellom den opprinnelige delen og St. Olav blokken.

«Stavangers mest ikoniske hotell har igjen åpnet dørene, etter å ha vært gjennom en totalrenovering og ombygging. Hotellet fra 1952 er omdannet til et energieffektivt bygg, som igjen har fått den høye standarden det fortjener. Resepsjonsområdet er bygget om, med forbedret intern logistikk og tilgang for konferanser, arrangement og et nytt restaurant-konsept mot gateplan, som er åpent for byens innbyggere», skriver juryen om det nominerte prosjektet.

Hvem som har vunnet blir offentliggjort den 15. november på Citykonferansen i Stavanger på nettopp Radisson Blu Atlantic Hotel.

Kontaktperson

Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no