Nyheter

LINK arkitektur har inngått RAMMEAVTALE med AVINOR

LINK arkitektur har inngått RAMMEAVTALE med AVINOR

2018-11-08

AVINOR har tegnet rammeavtale med LINK arkitektur. Den videre utbygging av det landsomfattende nettet av flyplasser og flysikringstjenester innebærer alle typer arkitektoppgaver innen prosjektering.

Kontrakten har en varighet på inntil 8 år og er landsdekkende for alle AVINOR’s flyplasser i Norge.

Tidligere i år fikk vi en tilsvarende avtale med Swedavia i Sverige og denne kontrakten bekrefter at vår erfaring og kompetanse innen komplekse byggerier er stadig mer etterspurt innen mange sektorer.


«Vår ledende posisjon på sykehusbygg i Skandinavia har gitt oss tung kompetanse på logistikk og flyt av store menneskemengder, som vi er glad for at Avinor ser overføringsverdien av til flyplasser», sier adm dir i LINK arkitektur Leif Øie.

Med vårt fokus på bærekraftig samfunnsarkitektur er vi godt rigget for å bidra til AVINOR’s målsettinger om sikkerhet, effektivitet og miljø, til gode for sivile og militære luftfartstjenester i hele Norge.

LINK arkitektur er et Skandinavisk selskap med lokal tilstedeværelse gjennom 15 kontorer med ca. 500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. For AVINOR innebærer avtalen tilgang på stor kapasitet og bred kompetanse, fleksibilitet og forutsigbarhet.