Nyheter

LINK arkitektur står bak nye Spetalen skole som er kåret til vinner av årets skolebygg 2018.

Fasaden er kledd med Kebony-tre for å understreke skolens naturtomt

LINK arkitektur står bak nye Spetalen skole som er kåret til vinner av årets skolebygg 2018.

2018-04-19

På Nohrcon’s konferanse ”Bygging av fremtidens skole 2018”  ble Spetalen skole i Råde kåret til vinner av Årets skolebygg 2018.

Teamet bak Spetalen skole er LINK arkitektur, Råde kommune, Multiconsult og Solid.

Juryen fremhevet blant annet bruk av treverk og farger som uttrykker vennlighet og trygghet som er ønskelig i en skole, og mulighet for arenaer for samarbeid mellom flere lærere og elevgrupper– til slutt ble det avgjort med en offentlig avstemning, hvem som vant.

KÅRING AV ÅRETS SKOLEBYGG 2018

I år satt Nohrcon igjen fokus på de gode eksemplene på nye og renoverte skoler på konferansen ”Bygging av fremtidens skole 2018” og Spetalen skole i fikk prisen for Årets skolebygg 2018 i en skarp konkurranse med fire andre nominerte prosjekter.

JURYEN UTTALTE FØLGENDE OM SPETALEN SKOLE VED NOMINASJONEN:

”Bygningen er utformet som en landsby med rekker av småhus, og fasadene kommuniserer med bruk av treverk og glade farger, en vennlighet og trygghet som er ønskelig i en skole. Også innvendig er bruk av materialer og farger meget god. Klasserommene kan kobles sammen to og to og skape arenaer for samarbeid mellom flere lærere og elevgrupper. Uteområdene har soner for varierte aktiviteter og er planlagt for videre utvikling med skolehage og terrasse."

EN MODERN SKOLE

Spetalen skole har 280 elever og 50 ansatte. Nybygget har blitt plassert hvor den gamle skolen lå tidligere. Hovedinngangen er tiltenkt besøkende, mens småbarns- og mellomtrinnet har sine egne elevinnganger mot skolegården.

Den gamle delen av skolen har blitt bygd om til administrasjonsfløy. I tillegg har skolen fått en flerbrukshall med café, tribune og diverse styrketreningsrom som legger til rette for idretts- og kulturarrangementer i lokalsamfunnet.

Skolen har en flott og stor naturtomt karakterisert av flere fjellknauser, en langstrakt fjellrygg og mangle gamle trær. Utformingen av skolen er en poetisk interpretasjon av skolens beliggenhet og den er kledd inn med Kebony-tre for å understreke skolens naturtomt.

ARKITEKTENE KENNET HALD OG NICOLE STOBBE I LINK ARKITEKTUR SIER:

”Å prosjektere og tegne en skole er en av de mest givende oppgavene vi kan få som arkitekter, idet vi skaper et sted, hvor man møter glade barn som hopper og spretter omkring. Det at LINK arkitektur var så heldige å være med i prosessen fra første skisse til åpningen, var et suksesskriteria for dette vellykkede prosjekt og alt vi bygger er til syvende og sist kun en ramme for trygghet og trivsel for elevene og lærerne. Arkitekter, rådgivere, byggherrer, politikere og lærere har et samfunnsmessig ansvar for å skape denne rammen. En ramme som etter hvert fylles ut med læring, lek, latter og vennskap.”