Nyheter

LINK arkitektur samler hele sin virksomhet på INTILITYS teknologiplattform.

Hønefoss Kirke

LINK arkitektur samler hele sin virksomhet på INTILITYS teknologiplattform.

2018-04-05

LINK arkitektur har en visjon om «ett LINK» hvor vi sømløst skal kunne samarbeide på tvers av geografien og gjennom dette grepet kommer vi et stort steg videre i å utnytte vår beste kompetanse og ressurser i våre prosjekt i hele Skandinavia. Valget av Intility er et viktig ledd i strategien om å ligge i front innen digitalisering i arkitektbransjen.

LINK arkitektur har i dag 15 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Med denne avtalen vil nye lokasjoner raskt kunne integreres i vår plattform og bli en del av vårt nettverk både faglig og kulturelt.

LINK har hele tiden hatt som mål at IT ikke skal være kjernevirksomheten i selskapet, men likevel en kritisk faktor for den daglige driften og et konkurransefortrinn. Lie mener at den gode arkitekturen alltid skal være selskapets første prioritet og at korrekt utnyttelse av IT med digitale prosesser skal understøtte dette.

Intilitys teknologiplattform benyttes av over 600 selskaper på tvers av mer enn 1500 lokasjoner i Norge og resten av verden. Intility vil ivareta et ende-til-ende ansvar for LINK sin skandinaviske IT-plattform og vil fungere som en katalysator for selskapets arbeid med digitalisering av egen kjernevirksomhet.

LINK har siden 2013 benyttet Intility for den norske delen av selskapet. Fokuset har vært å få til et godt samarbeid når det kommer til drift av selskapets digitale grunnmur. Dette gode samarbeidet ønsker LINK nå å videreføre til hele Skandinavia.

– Det foregår en kraftig digitalisering av byggenæringen og arkitektbransjen. Vi har lenge jobbet for å etablere en felles teknologiplattform på tvers av våre 15 kontorer som skal gi oss de beste forutsetninger for effektiv samhandling og tilgang på ny teknologi til våre fagmiljøer, sier Bjørn Erik Lie, sjef for organisasjonsutvikling og IT i LINK.

Rent praktisk gir Intility-plattformen LINK muligheten til å jobbe sømløst i Skandinavia. Lie mener dette er viktig for at LINK skal oppnå sin strategi om å ligge i skandinavisk 1.divisjon innen arkitektur.

– Rask skalering og bruk av sky basert High Perfomance Compute er bare noen av de områdene som skaper store muligheter for oss i tiden som kommer, sier Lie.

Avtalen innebærer også at LINK Arkitektur vil benytte Intilitys europeiske nettverks- og sikkerhetsplattform, som kontinuerlig oppgraderes og videreutvikles i takt med et trusselbilde i stadig endring.

– Vi er veldig stolte av at LINK Arkitektur har valgt Intility for hele Skandinavia. Dette er en veldig spennende utfordring for oss og en mulighet til å vise hva vår plattform kan bidra med i utviklingen av morgendagens arkitekttjenester, sier Andreas Hisdal, administrerende direktør i Intility.

Intilitys teknologiplattform oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet og inkluderer blant annet et omfattende partner-økosystem hvor teknologiene fra en rekke industriledende aktører er ferdig integrert med IT-miljøene til hvert selskap på Intility. Dette omfatter blant annet Microsoft Azure, Office 365, Amazon Web Services, BankID og mange flere.