Nyheter

LINK arkitektur valgt til Parallelloppdrag Knutepunkt Porsgrunn

LINK arkitektur valgt til Parallelloppdrag Knutepunkt Porsgrunn

2018-01-23

LINK arkitektur med team Urban LINK i spissen ble evaluert som best kvalifisert til å bistå Porsgrunn kommune med mulighetsstudie for det nye knutepunktet i bykjernen.

Mulighetsstudien skal undersøke knutepunkts- og byutviklingspotensialet i områdene rundt dagens stasjonsområde i forbindelse med en fremtidig utbygging av InterCity Vestfold og Grenlandsbanen. Sentralt i oppgaven står derfor temaer som grønn mobilitet, funksjonsblanding, byrom, møteplasser, grønnstruktur, barrierer, utnyttelse med mer. Vi gleder oss til oppstart og til en tverrfaglig prosess hvor vi har med oss både LINK Landskap, Multiconsult og Analyse & Strategi.