Nyheter

Hønefoss kirke vigslet 10.12.2017

Hønefoss kirke vigslet 10.12.2017

2017-12-11

Søndag 10.12.17 ble Hønefoss Kirke vigslet av biskopen. Kirken som har fått navnet Himmeltrærne er bygget på samme sted der den gamle kirken ble vigslet for 155 år siden på dagen. Etter 8 års stillhet, skal kirkeklokkene ringes igjen etter den fatale brannen i 2010.

René de Groot fra LINK arkitektur holdt tale under overleveringen av Hønefoss Kirke, hvor han kort fortalte om prosjektet:

Utformingen av den nye kirke i Hønefoss tar utgangspunkt i aksen mellom Kirkegaten og kirken. Hovedideen for kirkebygget er en allés rekke av trær med stammer og krone. I kirkebygget blir stammer og krone til en søylerekke som bærer taket. Strukturen i de kryssende forgreninger (trekroner) danner sammen med takkonstruksjonen en hvelving. Den buede hvelvingen er en moderne og poetisk tolking av gamle kirkebygg med en klar referanse til historiske kirker, romanske og gotiske søyle-og buehvelv.

Bygningen markerer seg tydelig som et sakralt bygg og dens skulpturelle form gjør at kirken vil fremstå markant i Hønefoss sentrum.

Kirken er plassert på den gamle kirketomten. En av utfordringene har vært å innpasse romprogrammet til en moderne kirke på tomten. Ved å løfte kirkerommet opp en etasje har vi skapt plass og bredde til funksjonen som en moderne kirke skal inneholde. Utfordringen har gjort at vi har måtte tenke utradisjonelt og kreativt som har resultert i et spennende og karakterfullt grep.

Kirken er på ca. 1700 m2 fordelt på 3 etasjer. Utover kirkerommet som har plass til 500 besøkende, inneholder kirkebygget også en kontoravdeling for rundt 20 ansatte, ungdomslokaler, grupperom med tilhørende birom. 

Kontaktperson

Hanne Kruse
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no
René de Groot
Sivilarkitekt (MAA)
Mob:
+ 47 958 80 520
rdg@linkarkitektur.no