Nyheter

Tønsbergprosjektet vinner verdensmesterskapet i BIM

Fra prisoverrekkelsen i London: (fra venstre) Tom Einertsen, Inge Aarseth, Steen Sunesen, Pål Trollsås og Richard Petrie

Tønsbergprosjektet vinner verdensmesterskapet i BIM

2017-11-01

Mandag 30. oktober ble Tønsbergprosjektet utropt som vinner av det uoffisielle verdensmesterskapet «The buildingSMART International Awards 2017» innen kategorien «Design Using Open Technology».

Hvert år utropes de beste prosjektene av buildingSMART International. buildingSMART-organisasjonen er kanskje best kjent for etableringen av IFC-formatet. De har vært etablert i over 20 år og står bak mange av de standarder og beste praksis som regulerer hvordan vi jobber med BIM på åpne formater. I år ble Tønsbergprosjektet utropt til vinner innen kategorien «Design Using Open Technology».

Begrunnelse for prisen

Prisen gis til Tønsbergprosjektet for den innsatsen som prosjektet har gjort for å ta i bruk BuildingSMART verktøy i designfasen av prosjektet, ifølge oppsummeringen til den internasjonale juryen i buildingSMART International (bSI):

“This project extensively took advantage of bSI tools and standards and applied them to a significant number of BIM use cases. This is an exemplary example of how bSI can help move the facilities industry forward.”.

Om prosjektet

Byggetrinn 7 på Sykehuset i Vestfold, også kalt Tønsbergprosjektet prosjekteres av en designgruppe hvor LINK arkitektur og Multiconsult inngår.

LINK har en ledende rolle i gjennomføringen av BIM på Tønsbergprosjektet. LINK har vært med helt fra starten og hjulpet byggherren med å etablere de ambisiøse BIM-kravene. I dag har LINK også ansvar for den tverrfaglige ledelsen av Digital Collaboration som det kalles i prosjektet. De ambisiøse målene og løsningene har blitt lagt merke til utenfor landets grenser. 

Tønsbergprosjektet er blant de mest ambisiøse prosjektene i verden akkurat nå. Prosjektet bidrar til å utvikle effektive prosesser med digitale løsninger. I nåværende fase er det fokus på samhandling og kvalitet i prosjektering. Senere i prosjektet vil det også bli flyttet grenser i hvordan vi bruker BIM til bygging og ikke minst som FDV-dokumentasjon.

Prosjektet gir LINK arkitektur en mulighet for å prøve ut VDC-metoder i praksis med en kompleks BIM, krevende mål og korte frister.