Nyheter

Kamp om boligene på Nøttveit

Kamp om boligene på Nøttveit

2017-10-19

Det har vært en formidabel interesse for boligene på Nøttveit hvor folk sov ute og i bilene sine for å sikre seg drømmehuset på den flotte tomten på Smørås utenfor Bergen. Hele 10 eneboliger ble solgt første dagen!

LINK arkitektur, Bergen, har utformet prosjektet på det om lag 190 mål store området med spennende typologier og fantastisk utsikt.

Det er utviklet 16 ulike eneboligtyper som er tegnet inn på de 81 tomtene. De ulike hustypene er utviklet og tilpasset for kunne bygges på bestemte tomter og byggene er formet for å gi optimale bokvaliteter ut fra landskapsforhold, klima, solforhold og utsikt fra de respektive tomtene.

Dette har gitt en type arkitektur som er tydelig og ærlig i sin henvendelse og orientering, og med et kontemporært formspråk. Samlet gir de forskjellige boligtypene et mangfold av ulike planløsninger og bosituasjoner, som bidrar til et mangfold og et rikt bomiljø.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no