Nyheter

Seier i konkurranse om nytt bygg for NTNU og Sit

Illustrasjon: LINK arkitektur

Seier i konkurranse om nytt bygg for NTNU og Sit

2017-07-06

Backe Trondheim AS i samarbeide med LINK arkitektur, Multiconsult og Caverion er vinner av konkurransen for nytt bygg for NTNU fakultetet for helse- og sosialvitenskap og Sit idrett.

Prosjektet som er på 18.000m2 skal ligge ved innkjøringene til St.Olav på Øya, og vil ligge strategisk plassert mellom øvrige fagområder i NTNU sin campus.

Konkurransen er en totalentreprise med løsningsforslag for et kombinert undervisningsbygg for NTNU fakultet helse- og sosialvitenskap og idrettsbygg (FHS) for Sit (Studentersamskipnaden i Trondheim). Ved å lokalisere NTNU FHS sammen med et idrettsbygg vil begge få en merverdi, et kombinert undervisnings- og idrettsbygg med en blanding av undervisning, sosiale møteplasser og treningstilbud, vil være med å skape en attraktiv, inspirerende og levende campus.

Bygget vil gi tilbud til 2000 studenter og være arbeidsplass for 250 ansatte og 2000 vil trene der hver dag.

I sin begrunnelse skriver evalueringsutvalget: Bygningen vurderes å ha et godt estetisk og arkitektonisk uttrykk. Idrettsdelen er fint eksponert mot øst og nord med mange aktiviteter i de to første etasjene. Disse etasjene henger dessuten veldig godt sammen og kan oppfattes som en enhet, ett av byggets store kvaliteter. Hovedetasjen med foaje og ekspedisjon, servering og studentlokale, samt en innbydende åpen trapp med sittegrupper opp mot en gjennomlyst 2.etasje, er særlig overbevisende. Det er et godt samspill mellom funksjonene i bygget, med gode sosiale møteplasser i 1. og 2. etg. Løsningen gir bygget et åpent, inviterende og levende preg.

Adm. direktør Terje Broli i Backe Trondheim er stolt av å ha utviklet det vinnende prosjektet der en helhetlig løsning har vært det viktigste kriteriet.

Sivilarkitekt Gunnar Næss hos LINK arkitektur som har ivaretatt Arkitekt, Interiørarkitektur og Landskapsarkitektur setter pris på topp vurdering for estetikk, sosiale møteplasser, funksjonalitet

I prosjektet har konkurransetemaet lagt stor vekt på å optimalisere for estetikk, sosiale møteplasser, funksjonalitet, logistikk, arealeffektivitet, dagslys, solinnstråling, teknikk, og utearealer, samtidig som løsningen viser en god tilknytning til eksisterende bygningsstruktur og forbindelse til grøntområder nært tomten.

Budsjett for bygget er ca 480 mill kr.


Kontaktperson:

Gunnar Næss, Silverarkitekt, Leder Team Trondheim

gn@linkarkitektur.no

+47 954 01 106

Kreditering ved bruk av illustrasjoner: Illustrasjon LINK arkitektur

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no