Nyheter

LINK har kommet med forslag til byutviklingsgrep i Midtbyen

LINK har kommet med forslag til byutviklingsgrep i Midtbyen

2017-06-14

LINK arkitektur er et av 3 arkitektteam som har fått i oppdrag å se på en mulig utvikling av Midtbyen. Hensikten med parallelloppdraget er å få frem gode ideer og vise utviklingsgrep for Midtbyen. Parallelloppdrag er ingen konkurranse og det kåres ingen vinner. Resultatene fra parallelloppdraget skal imidlertid fungere som grunnlag for en områdereguleringsplan for Midtbyen.

VRIMMEL er et visjonært bygrep forfattet av Urban LINK. Prosjektet er utviklet med fokus på sosial bærekraft og det har vært viktig å skape et opplevelsesrikt sted med gode sosiale møteplasser, yrende liv og et hyggelig bomiljø. Midtbyen blir gjennom fortetting og etablering av nye urbane møtesteder en generator for et fremtidig og vitalt Kongsvinger. Her utvikles det et moderne nabolag med en egen identitet, godt knyttet til omgivelsene rundt og hvor mennesket står i fokus.

Mangfoldig og variert arkitektur, leilighetsstruktur og beboersammensetning danner utgangspunkt for en «sosial» boligplan. Vi samles kulturelt i fremtiden rundt mat, rekreasjon, kulturelle og sosiale møtesteder. Små boliger og store felles møtesteder gir gode rammer for byliv i VRIMMEL.