Nyheter

Den nye blågrønne bydelen i Førde

Den nye blågrønne bydelen i Førde

2016-10-25

På oppdrag fra Førde kommune har LINK arkitektur i samarbeid med Multiconsult sett på alternative utbyggingsformer, trafikkløsninger og plassering av ny bro over Løken. Skissene skal resultere i en områdereguleringsplan for Indre Øyrane.

LINK Bergen har lagt frem tre alternativ for utbygging av området: Et urbant alternativ som har byen som premiss, et mykere blågrønt som har elva og landskapet som premiss, og et urbant blågrønt som er en kombinasjon. Det våte element kan bli et unikt kjennetegn for Førdes nye bydel og det er lagt inn kanaler mellom bygninger og i grensen mot våtmark. Kanalene vil skjerme våtmarken og gi byggeområdene en helt egen kvalitet.

Planen viser et kombinert bolig og næringsareal. I sørvest (nord for Handelshuset) er det satt av arealer for handel. I øst er det foreslått næringsareal, i kombinasjon med bolig, og det samme langs rv. 5 i nord. I sør er kvartalsstrukturen koblet opp til dagens bystruktur i Førde. Her er det i alle alternativene lagt inn en park med minst én gangbro. Parken binder nytt og eksisterende sammen.

Den urbane, blågrønne løsningen er anbefalt både av LINK/ Multiconsult og rådmannen. Denne tar vare på det viktige våtmarksområdet og Løkens karakter, samtidig som det blir lagt til rette for høy utnyttelse, mener rådmannen. Torsdag 20.10.16 skulle planutvalget ta stilling til hvilket alternativ og prinsipp det skulle jobbes videre med.

Politikerene ga mye skryt for arbeidet og idéene, men klarte ikke å velge noe uten å høre "folket". Folkemøte ble holdt i går mandag 24.10.16 og det blir nytt politisk møte neste uke.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Elin Heimark
Nestleder Team Bergen, Sivilarkitekt
Mob:
+47 918 67 699
eh@linkarkitektur.no