Nyheter

LINK arkitektur har vunnet Stavanger kommunes byggeskikkpris 2016 med prosjektet 5° Øst

Fra venstre: Kristian Fjeld (Coop), Hallvard Nordahl (OBOS), ordfører Christine Sagen Helgø (H), Pål Njærheim (K2 Stavanger, Hanne Kruse (LINK arkitektur) og Nathaniel Behrends (Rambøll). Foto: Stavanger Kommune

LINK arkitektur har vunnet Stavanger kommunes byggeskikkpris 2016 med prosjektet 5° Øst

2016-10-20

LINK arkitektur tildeles Stavanger kommunes byggeskikkpris 2016 sammen med Rambøll landskap og oppdragsgiver OBOS Nye Hjem, Coop Norge Eiendom AS og K2 Stavanger AS for lokalsenteret og tilhørende kvartalslekeplass i prosjektet.

Byggeskikkprisen ble utdelt av ordfører Christine Sagen Helgø på Ledaal. Årets tema var gode møteplasser. Juryen hadde plukket ut tre solide og høyst ulike kandidater. De nominerte var 5° Øst, Mathallen og St. Petri, og det var altså førstnevnte som fikk prisen.

Juryens begrunnelse:

"Lokalsenteret med tilhørende kvartalslekeplass har på kort tid blitt en naturlig møteplass i Stavanger øst. Butikker, spisesteder og andre offentlige tilbud i 1. etasje med direkte utgang til gateplan skaper et attraktivt gateløp og bidrar til et levende byrom. Fortauet tas i bruk og spisestedene flytter ut når været er godt. Kvartalslekeplassen er tilrettelagt både for opphold og aktivitet og samler folk i alle aldre. Kvartalslekeplassen supplerer Lervigsparken og Ostehuset som byrom og møteplasser, og skaper god sammenheng på tvers av gaten. Busstraseen og hovedsykkelruten tangerer kvartalslekeplassen og knytter prosjektet sammen med resten av byen. Her kan du hoppe av for å gjøre innkjøp, barna kan leke, benker og bord kan tas i bruk til å betrakte hverdagslivet eller du kan nyte et måltid. Prosjektet danner gode rammer for et levende hverdagsbyrom hvor planlagte og tilfeldige møter skjer, hvor gamle vennskap forsterkes og nye relasjoner oppstår."

Juryformann Kari Raustein var imponert over forslagene som kom inn i forkant.
- Vi har vært heldige som har hatt mulighet til å velge blant så mange gode forslag. Innenfor årets tema som er «gode møteplasser» har vi lagt vekt på at akkurat måten disse prosjektene er løst på, gir økte muligheter for at mennesker møtes, og dermed får sterkere tilhørighet til nærmiljøet, forteller juryformannen.

LINK arkitekturs intensjon og konsept var helt fra starten av å skape et kvartal med urbane kvaliteter og karakter. Prosjektet danner gode rammer for et levende hverdagsbyrom hvor planlagte og tilfeldige møter skjer, og kvartalet inneholder mange funksjoner (bo, handel, rekreasjon, osv.) som bidrar til et godt bymiljø. 5° Øst har bidratt svært positivt til den urbane bydelen som er i kontinuerlig utvikling og vekst. Sentralt beliggende i forhold til Stavanger sentrum, i nærhet til sjø og strender, serveringsteder, et spennende kulturliv og grønne lunger – er 5° Øst et svært spennende prosjekt.   

Kontaktperson

Hanne Kruse
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no