Nyheter

24. mai åpnet ny bydelspark på Lambertseter

24. mai åpnet ny bydelspark på Lambertseter

2016-05-27

Natur- og aktivitetsparken ligger sentralt til på Lambertseter i Oslo. Naturområdet fungerer som en viktig gjennomfartsåre for gående mellom Lambertseter senter i vest, fritidsklubben og idrettsanleggene i øst. Parken var tidligere gjengrodd og ble i liten grad benyttet til opphold.

Oppgraderingen til natur- og aktivitetspark gir bydelen et tiltrengt grøntanlegg i hjertet av Lambertseter. Under vegetasjonen skjuler parken glattskurte svaberg som er utgangspunkt for parkens utforming og konsept. Ved å fjerne bunnvegetasjonen langs et belte gjennom parken synliggjøres svaberget og fungerer dermed både som ferdselsåre og som “vagleberg” med utsikt mot sørvest og senteret. Forbindelsen videre anlegges som stedstilpasset sti med varierende underlag av naturstein og trapper. Mellom svabergene er det tilrettelagt en bålplass. Naturformene skaper naturlige sitteplasser supplert med stedstilpassede benker av eik. I andre nedsenkede områder anlegges treningsarealer med Tufte-apparater med underlag av treflis fra egen skog. På møteplassen mot Lambertseterveien er settingen mer formell med skulpturen “Hellebard” av Jørleif Uthaug i sentrum, møblert med parkbenker fra Vestre.

Fakta:
Anskaffelse: Avrop Oslo kommune BYM
Tiltakshaver: Oslo kommune, bydel Nordstrand
Bruttoareal: 3600 m2
Byggesum: 2 mill.
Status: Parken ble åpnet 24. mai 2016
Samarbeid: Link Arkitektur Landskap, Calluna Grøntanlegg as og belysningsdesigner Halvor Næss
Miljøaspekt: Stedstilpasset park med integrerte elementer som framhever terrengformer og svaberg. Fokus på bevaring og nyplanting av eik og furu. Enkel, robust og stedegen materialbruk

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no