Nyheter

Urban LINK seier i Bodø sentrum

Urban LINK seier i Bodø sentrum

2016-05-02

I konkurranse med 14 andre firmaer har LINK arkitektur vunnet oppdraget med
konseptutvikling for Storgata i Bodø sentrum.

Evalueringsgruppen skriver i sin begrunnelse: "Evalueringsgruppen har kommet fram til at LINK arkitektur fikk best totalsum på tildelingskriteriet kompetanse. De fikk best score med tanke på lignende prosjekter hvor Agora, et parallelloppdrag om utvikling av to kvartaler-Kristiansand, ble vurdert som et lignende prosjekt. Mange av anbyderne hadde høy score på kompetanse. Den arkitektfaglige kompetansen til tilbudt personell hos LINK ble vurdert som svært høy. I vurderingen av score på kompetanse ble den arkitektfaglige kompetansen avgjørende."

I konkurransen ble kompetanse vektet som tyngst med 50%, og det var kun tilbudet fra LINK som fikk toppscore.

Til denne urbanismeoppgaven har LINK satt sammen et solid og tverrfaglig team som inkluderer
våre fagspesialister i Multiconsult og Analyse & Strategi.

Urban LINK er ansvarlig for prosjektet med Britt Sørlie som prosjektleder, og kjerneteamet består
av Camilla Mohr, Eivind Saxhaug, Morten Staubo og Sissel Engblom.

Vi ser fram til å jobbe med Bodø kommune og ta fatt på den spennende oppgaven med å utvikle
Bodøs historiske bykjerne, og ruste den for en bærekraftig framtid.