Nyheter

Langgatakvartalene i Sandnes

Langgatakvartalene i Sandnes

2016-04-20

To kvartaler midt i Sandnes by skal planlegges for videre utvikling. Hva gjør vi?

Høydebegrensningene på 16,5 meter i sentrumsplanen for Sandnes initierer en besvarelse der du bygger tomten fullt ut i en høyde, for å få tilstrekkelig utnyttelse til at prosjekter skal lønne seg. Vi ønsker å skape nye gaterom og plasser, og å bygge lavere enn 16,5 m mot Langgata. Dette betyr at vi også trengte gå høyere opp, der situasjonen tillater det.

Problemstillingene:

 • -Sentrumsplanen for Sandnes setter en høydebegrensning på nye bygg på 16,5 meter.
 • -Området rundt Langgata er definert som byens historiske sentrum. Dette legger begrensinger på utviklingen, selv om eksisterende bygningsmasse i realiteten er et konglomerat av gammelt og nytt.
 • -Forholdet bolig – næring; hva er ideelt i forhold til liv og bruk av byen hele døgnet?
 • -Innsigelse ifra fylkeskommunen i forhold til kulturminner, den kulturhistoriske byanalysen og til den kommunale prosessen!

Vår besvarelse:

 • -Bygge oss ned mot den historiske Langgata, små volumer og 2-3 etasjer.
 • -Ivareta kulturhistorien gjennom å bevare, rehabilitere og markere de viktige hjørnebygningene mot Langgata (Øglændbygget og Aaslandhuset)
 • -Rive en del, grave og bygge parkingskjeller (i leirgrunn, buh!)
 • -Bygge byen innenifra og ut; perforerte kvartaler, med nye plasser, nye smug, krinkler og kroker, tett og åpent; et sted som det vil være spennende å gå i, å oppleve, med lune kroker for ett par stoler og noen bord, små og store butikker med inngang ifra gaten, lekeplasser, et lite vannspeil og trær, som bidrar med litt fra naturen; å legge til rette for ett levende, hyggelig liv på gateplan.
 • -Bygge oss opp mot jernbane-viadukten og det transformerte området på den andre siden av denne (maks 7 etasjer).
 • -Fremme handel og gangbarhet
 • -Formelle fasader ut mot gatene, lekne, vitale fasader inn mot gårdsrommene.
 • -50/50 bolig/næring: Boliger i de lyse øverste etasjene, tosidige belyste, varierte størrelser og med et variert tilbud til uteareal; på gateplan, i felles gårdsrom hevet litt opp over gatene, felles takterrasser i forskjellige plan, samt private balkonger.
 • -Singel, ung, eller gammel, familie eller uten, du skal her ha muligheten til å være sammen, eller alene, det skal være et godt sted å jobbe, handle og leve sitt liv, trygt og sentralt samtidig.
 • -Felles bilpark og sentral plassering gir lavt parkeringskrav (0,6 pr bolig+2 sykler)

Prosessen har tatt mange år. Det er fremdeles en lang vei å gå, Rogaland har urolige dager, store deler av befolkningen i fylket er i en omstillingsprosess. Men, det er viktig å ta vare på de gode øyeblikkene, og vi feirer i dag at planen (igjen!) er førstegangsbehandlet. Nå kan den vandrer frimodig videre på veien mot godkjent plan, og mot realiseringen av et av tidens viktigste prosjektene for Sandnes sentrum.

Team Link Stavanger: Liv-Kristine Rud, Martin Strømstad og Erling Molland
Oppdragsgiver: SPG Øglænd
Byggherre-representant: Morten Håland

Kontaktperson

Hanne Kruse
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no