Nyheter

Nyåpning for Steinerskolen i Fredrikstad fredag 15. april

Nyåpning for Steinerskolen i Fredrikstad fredag 15. april

2016-04-13

Fredag 15. april 2016 åpner Steinerskolen i Fredrikstad sitt nye skolebygg for småbarnstrinnet. Åpningen vil foretas av ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård. Det nye bygget vil gi klassetrinnene fra 2-4 et nytt hjem, og inneholder også nye lokaler for skolens fritidsordning. Skolen er dermed i stand til å møte de siste årenes svært hyggelige vekst i antall elever.

Nybygget er plassert skyggen av trærne og formidler overgangen fra skogen og skolegården. Det er her ved steinene i bekken elevene liker best å leke. For å bevare denne sårbare overgangen og verdifulle lekeareal, er bygget plassert på stylter og svever over bekken. Med dette bevares bekkens naturlige løp og de naturlige fjellformasjonene på stedet og bekkens naturlige løp. Arkitekturen tar opp inspirasjonen fra tradisjonell antroposofisk arkitektur og transformerer de i et moderne, men svært særpreget bygg. Alle klasserommene har en femkantet planløsning og har svært stor takhøyde. Byggets materialer som betong, Kebony tre og ferdig korrodert stål er brukt mest mulig rått for å fremheve materialenes særegne beskaffenhet og skjønnhet.

Skolens arkitekt er Martin Ebert v/ LINK arkitektur i Fredrikstad. Byggingen ble gjennomført av ingeniør Erik Bjar og byggefirma H.P.Hovelsen.

Steinerskolen følger den alternative pedagogikken til den østerrikske filosofen Rudolf Steiner (1861-1925). Første Steinerskolen ble grunnlagt i Stuttgart i 1919, som en skole for «barn fra alle samfunnslag og av alle typer begavelser». Steinerskolen underviser i dag etter sin egen læreplan som er offentlig godkjent. I dag, snart hundre år etter starten er det kanskje viktigere og riktigere enn noen gang å se hele barnet og ikke bare eleven.

Steinerskolen har vært i Fredrikstad siden 1979, først på Nabbetorp hovedgård og siden 1990 i eget bygg på Rolvsøy. Skolen har i dag ca. 200 elever fra hele Nedre-Glomma-regionen i klassetrinn fra 1 til 10. Skolen har et svært aktivt foreldremiljø og er kjent for julemarkedet, som tiltrekker over tusen besøkende hvert år i november.