Nyheter

I samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Bergen arkitekthøgskole har vi stor glede av å invitere deg til en «fornybar fremtid»

I samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Bergen arkitekthøgskole har vi stor glede av å invitere deg til en «fornybar fremtid»

2016-03-31

Den 12.mai 2016 kan du være med på en dagskonferanse som fokuserer på bærekraftig, robust og økonomisk fornuftig utvikling og samarbeid for økt bruk av tre. Arrangementet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland, Bergen arkitekthøgskole og LINK arkitekturs Henning Kongshavn Frønsdal.

Fremtiden er fornybar!

Bærekraftig utvikling betyr: «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov»

I dag står byggenæringen overfor et veiskille. Fremtiden krever mer av oss som aktive samfunnsbyggere. Vi vil bli premiert for løsninger som reduserer belastningen på kloden. Norge har igjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å bidra sterkt for å nå svært ambisiøse internasjonale utslippskutt. Dette fører til at byggenæringen som i dag står for store deler av Norges C02 utslipp vil måtte endre seg drastisk. Det har lenge vært fokus på redusert energiforbruk i eksisterende og nye bygg. Dette arbeidet har gitt resultater og viser etter hvert reduserte energibruk til i nye bygg. Nå tvinger det seg frem et betydelig fokus på byggemetodene. 47% av CO2 utslippet i verden kommer i dag fra oppføring og drift av bygninger. Til sammenligning står transport for 33%. Materialer som krever mye energi å fremstille må vike plass for mer bærekraftige løsninger. Bygg som på grunn av dårlig kvalitet må repareres, påfører byggeier og samfunn store ekstrabelastninger. Kjøper man i dag en bolig i Norge, har man en reklamasjonstid på 5 år. Til sammenligning er tilsvarende reklamasjonstid i Østerrike og Tyskland, 30 år. Hvordan går det når vi får tilsvarende krav i Norge? Hvordan bygger man slike bygg? Hva koster de? Hvem kan bygge de gode byggene? Hvordan etablerer vi samarbeidet som gjør oss i stand til å møte det som kreves?

Du får en unik mulighet til å få presentert arbeid av:

HERMANN KAUFMANN ZT GMBH v/Christoph Dünser
HOLZBAU AMANN GMBH v/Tobias Döbele
ARKITEKT FRÅ VORARLBERG v/Marina Hämmerle
OLA ROALD AS ARKITEKTUR v/Ola Roald
BAS OG OPAFORM AS v/Espen Folgerø
BERGEN KOMMUNE - BYRÅD FOR KLIMA, KULTUR OG NÆRING v/Julie Andersland
BERGEN KOMMUNE - BYRÅD FOR BYUTVIKLING v/Anna-Elise Tryti
LINK ARKITEKTUR AS v/Henning Kongshavn Frønsdal

Det er plass til 150 deltagere på konferansen. Det er grunn til å tro at det vil bli fullt, så meld deg på tidlig dersom du vil være sikker på å få plass.